XVI. Louis ve 21 sayısı


XVI. Louis ve 21 sayısı

İçinde bulunduğumuz ortamda yaşarken, kesin olarak hiçbir şeyin değişmeyeceğini sanıyor ve birdenbire normal dışı bir olayla karşılaştığımızda şok geçiriyoruz. Oysa, eğer görebilmeyi becersek veya uyarıları kabullenip yaşam yolumuzu değiştirebilsek acaba farklı bir varlık olabilir miyiz?. Aynen Fransa Devrimi'nin talihsiz kralı XVI.Louis gibi.

Louis, daha çocukken; garip bir adam, ziyâretine geldi. Genç kral adayını uyarmak istiyordu. 21 sayısının Louis için tehlikeli olduğunu söylüyor ve ömür boyu her ayın 21'inde kralın yanında olmak istiyordu. Onu ancak böyle koruyacaktı. Louis, adamdan hoşlanmadı ve saraydan uzaklaştırdı. Adam, giderken; 21 sayısının onu öldüreceğini haykırdı.Aradan çok uzun yıllar geçti ve devrim patladı. Kral ve Kraliçe, kaçarken; Varennes Ormanı'nda yakalandılar. Tarih, 21 Haziran 1792'di. 21 Eylül'de Devrim Konseyi, Krallığı lağvedip, Cumhuriyet'i ilan etti ve 21 Ocak 1793'te Kral XVI.Louis, giyotinle idam edildi.

Acaba 21 sayısının garip rastlantısını fark etmiş ve o garip ziyaretçiyi hatırlamış mıydı? Peki,o adam kimdi?