ESMA-ÜL HÜSNA VE SIRLARI
TAYFUN EREN BAĞCI 0 yorum


Er- RAHMÂ N
Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden
günde 298 Dünya ve Ahirette Allah (c.c.)'ın sevgilisi olmak


Er- RAHÎM
Çok merhamet eden, büyük nimetler veren.
günde 258 Maddi ve Manevi Rızıklar


El- MELİK
Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı.
günde 90 Emir sahibi olmak, maddi ve manevi güçlü olmak


El- KUDDÛS
Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz
günde 170 Günahlardan kurtulmak ve kalp temizliği


Es- SELÂM
Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren
günde 131 Korkulan herşeyden korunmak


El- MÜ'MİN
Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları
koruyup rahatlatan
günde 137 Kötü hastalıklara düşmemek


El- MÜHEYMİN
Gözeten ve Koruyan
günde 145 İnsanların düşüncelerini anlar
korunur


El- AZÎZ
Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip
günde 94 Düşmanlara galip gelmek


El- CEBBÂR
Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan
günde 206 istek ve Arzuların olması için


El- MÜTEKEBBİR
Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren günde 662 İzzete ve refaha nail olmak

El- HALÎK
Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit eden
hepsini yoktan var eden
günde 731 İşlerde üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmak


El- BÂRİ'
Eşyayı ve herşeyin vucüdunu
birbirine uygun halde yaratan günde 214 İşinde Başarılı olur, şöhret bulur

El- MUSAVVİR
Tasvir eden, herşeye bir biçim ve özellik veren
günde 336 Maksat ve merama ulaşmak için


El- ĞAFFÂR
Mağrifeti pek çok günde 1281 Bağışlanmak ve günahlardan korunma

El- KAHHÂR
Herşeye her istediğini
yapacak şekilde galip
ve hakim olan
günde 306 Zalimleri kahretmek için


El- VEHHÂB
Her türlü nimeti devamlı bağışlayan günde 14 Sıkıntısız borçsuz bir hayat için

Er- REZZÂK
Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden
günde 308 Bol rızıklı ömür için


El- FETTÂH
Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran günde 489 Maddi manevi hayırlar için

El- ALÎM
Her şeyi çok iyi bilen
günde 150 ilim zenginliği için


El- KÂBID
Sıkan, Daraltan günde 903 Zalimin zülmünden kurtulmak için

El- BÂSIT
Açan, Genişleten
günde 72 İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi


El- HÂFID
Yukardan aşağıya indiren alçaltan günde 1481 Kötüden ve belalardan korunmak

Er- RÂFİ
Yukarı kaldıran, yükselten
günde 351 İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için


El- MUİZ
İzzet veren, ağırlayan günde 117 Fakir ve zelillikten kurtulmak

El- MÜZİL
Zillete düşüren, hor ve hakir eden
günde 770 Düşmanları zelil etmek için


Es- SEMİ'
Herşeyi iyi işiten günde 180 Duaların kabulu için

El- BASİR
Her şeyi iyi gören
günde 112 Acziyetin kalkması için


El- HAKEM
Hükmeden, hakkı yerine getiren günde 68 Haklı davasını kazanması için

El- ADL
Çok Adaletli
günde 104 Adaletli olmak için


El- LÂTÎF
En ince işlerin bütün
inceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran günde 129 Dileklerin olması, kısmet ve rızık için

El- HABÎR
Herşeyin iç yüzünden
gizli taraflarından haberdar
günde 812 Hafıza ve idrakin genişlemesi için


El- HALÎM
Suçlara karşı hemen ceza vermeyen
yumuşak davranan, süre veren günde 88 Ahlak ve hilim güzelliği için

El- AZİM
Çok Azametli
günde 1020 Sözünün tesirli ve sayırlı olmak için


El- ĞAFÛR
Affı ve mağfireti pek çok günde 1286 Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak

Eş- ŞEKÛR
Kendi rızası için yapılan iyiliklere
daha fazlasıyla karşılık veren
günde 526 Talihin açıklığı, bol rızık


El- ALİY
Pek yüce, Pek yüksek günde 110 Zilleten kurtulmak ve ilim için

El- KEBİR
En büyük, pek büyük
günde 232 Hürmet görmek için


El- HAFIZ
Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan,
herşeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan günde 998 Nefsinin ve malının korunması için

El- MUKÎT
Her yaratılmışın gıdasını,
azığını veren
günde 550 Muhtaç olunan şeyi kazanmak için


El- HASİB
Herkesin hayatı boyunca yapıp
ettiği herşeyin hesabını bütün
detayları ile bilen günde 80 Herkese karşı alnı açık olmak

El- CELÎL
Celalet ve Ululuk sahibi
günde 5329 Bir zalimi zorbayı zelil etmek için


El- KERÎM
Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol günde 270 Bol rızık ve kolaylıklara nail olmak

Er-RAKÎB
Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden
günde 312 Her işte Allah (c.c.)'ın koruması altında olmak için


El- MUCİB
Kendisine dua edenlerin isteklerini veren günde 3025 Duaların kabul olunması için

El- VASİ'
İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekar
günde 137 Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat genişliği için


El- HAKÎM
Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli
günde 6084 İlim ve hikmet sahibi olmak için


El- VEDÛD
Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan
günde 400 Herkesin sevgisini kazanmak


El- MECÎD
Şanı büyük ve yüksek günde 3249 İzzet ve şerefin artması için

El-BÂİS
Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran
günde 573 Kuvvetli irade ve alacaklarını almak için


Eş- ŞEHÎD
Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır günde 319 Şehid olmak, heybetli olmak için

El- HAK
Varlığı hiç değişmeden duran
günde 108 İmanda, ibadette sabit olup, imanlı ölmek


El- VEKÎL
Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran günde 66 Allah (c.c.)'tan her türlü yardımı görmek için

El- KAVİY
Pek Güçlü
günde 116 Kansızlık ve vücudun güçlü olması için


El- METÎN
Çok Sağlam günde 500 Maddi ve manevi sağlam olmak için

El- VELİY
Sevdiği kullarının dostu
günde 2116 Her işinde Allah (c.c.)'ın yardımı için


El- HAMİD
Ancak kendisine hamdedilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen günde 3844 Kazancın genişlemesi

El- MUHSÎ
Sonsuzda olsa tek tek
herşeyin sayısını bilen
günde 148 Zekanın kuvvetli olması


El- MÛBDÎ
Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan günde 57 Her işte muvaffak olmak için

El- MUÎD
Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan
günde 124 Elden kaçanı geriye kazanmak için


El- MUHYÎ
Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren günde 68 İşlerin başarılı olması için

El- MÜMÎT
Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan
günde 490 Harama bakmamak, kötülükten vazgeçmek


El- HAY
Diri, herşeyi bilen, herşeye gücü yeten günde 324 Sözü tesirli ve herkesten tazim görür

El- KAYYÛM
Gökleri ve yeri, herşeyi tutan
günde 156 Allah (c.c.)'ın izniyle her istekleri olur


El- VÂCİD
İstediğini istediği anda bulan günde 196 Kaybedilen şeyi bulmak

El- MÂCÎD
Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok
günde 48 Kazancın bolluğu için


El- VAHİD
Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan TEK günde 3669 İstediği olur, kalbi uyanır, aklı nur

Es- SAMED
İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci
günde 134 Hiç kimseye muhtaç olmamak


El- KÂDİR
İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten günde 305 İstediğini yapmaya gücü yetirmek

El- MUKTEDİR
Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan
günde 744 Her işte başarılı olmak


El- MUKADDİM

İstediğini ileri geçiren, öne alan günde 184 Daima yükselmek için

El- MUAHHİR
İstediğini geri koyan, arkaya bırakan
günde 847 Kötü birinin uzaklaştırılması için


El- EVVEL

İLK günde 37 Her hayır işinde birinci olmak için

El- AHİR
SON
günde 801 Ömür uzunluğu içinEz- ZÂHİR
Herşeyde görünen aşikar
günde1106 Her meselenin zuhuru için


El- BÂTIN

Herşeyden gizli günde 62 Nefsi mutmain ve kalbi geniş olması için

El- VÂLİ
Kainatı ve her an olup biten herşeyi tedbir ve idare eden
günde 47 Sözünün tesirli insanların sevmesi için


El- MÜTEÂLÎ

Aklım mümkün gördüğü herşeyden, her hal ve tavırdan daha yüce günde 551 Devletten istediğini elde etmek için

El- BERR
Kulları için daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok
günde 202 Herhalde iyilik bulmak için


Et- TEVVÂB

Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan günde 409 Tövbelerin kabulu için

El- MÜNTEKIM
Suçları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran
günde 630 Zülüm ve fenalıktan korunmak


El- AFÜV Çok affeden günde 156 Rızık bolluğu
Kalp huzuru

Er- RAÛF
Çok lütüfkar, Çok esirgeyen
günde 287 Hiçbir varlıktan zarar görmez


MALİKÜ-L MÜLK Mülkün ebedi sahibi günde 212 mal ve kazanca zarar gelmez

Zül Celâl-i Ve'l İkrâm
Hem büyüklük sahibi
hem fazl-i kerem sahibi
günde 1100 işlerin kolaylığı için


El- MUKSIT Bütün işlerini denk ve
birbirine uygun yerli yerinde yapan günde 209 Eşler arasını düzeltmek için

El- CÂMİ'
İstediğini istediği zaman
istediği yerde toplayan
günde 114 Küsleri barıştırmak için


El- GANİY Çok zengin ve herşeyden müstağni günde 1060 Büyük servet ve geniş rızık

El- MUĞNİ
İstediğini zengin eden
günde 1100 Geçim genişliği bol rızık


El- MÂNİ' Birşeyin meydana gelmesine izin vermeyen günde 161 Kaza beladan uzak olmak için

Ed- DÂRR
Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan
günde 1001 Zararlı kişinin kahrı için


En- NÂFİ' Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan günde 201 Hastalıktan uzak olur
hastaysa şifa bulur

En- NÛR
Alemleri nurlandıran, istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran
günde 256 doğruyu yanlışı görmek ve kalp nurluğu için


El- HÂDÎ Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren günde 400 çocukların itaatkar olması için

El- BEDİ'
Örneksiz, benzersiz, hayret verici alemler yaratan
günde 86 Allah (c.c.)'ın yardımına nail olmak için


El- BÂKÎ Varlığının sonu olmayan günde 113 Ömrün uzunluğu, sıhhatin iyiliği için

El- VÂRİS
Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi
günde 707 Uzun ömür, bol mal, bol rızık ve şeref


Er- REŞÎD

Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran günde 514 İçki ve zinadan kurtulmak ve güzel ahlak için

Es- SÂBÛR
Çok sabırlı
günde 298 Başladığı işi kolay bitirmek için
YAZAR HAKKINDA Evrenin Gizemleri Yaratılanların en mükemmeli insandır. Bilinmeyen gerçekler, gizemli yerler, gizli örgütler, illuminati, ufo, 52. bölge, piramitler, CIA deneyleri ve çok daha fazlası için EvreninGizemleri sitesini inceleyin....

0 yorum

Yorum Gönder