NASCA ÇİZGİLERİ


Peu Çölü'ndeki geogliflerin sırrı bir asırdır bilim adamlarının ve maceraperestlerin iştahını kabartıyor.
500 metrelik dev ok Pasifik Okyanusu'u gösteriyor; büyük depremden sonra Nazcalıların göç ettiği yönü gösteriyor.
İspanyol "conquistador" Pizarro tarafından İnka İmparatorluğu'nun yıkılışıyla birlikte, yani yaklaşık 16. yüzyılın ortalarından itibaren, Latin Amerika'da bir efsane başını almış yürümüştü. Hemen herkes, Güney Peru'nun And Dağları'yla Pasifik Okyanusu arasında sıkışıp kalmış çöl yaylalarındaki devasa geometrik şekillerden söz ediyordu. Yüzlerce metre genişliğindeki 9 parmaklı maymundan, 40 metrekarelik bir alana yayılmış örümcekten, 300 metre uzunluğundaki kuş şekillerinden...Üstelik, tümü hayvan figürleriyle sınırlı değildi. Biraz daha kuzeyde, tepeleri süsleyen birkaç kilometre uzunluğundaki ok şekillerine rastlandığı da belirtiliyordu. Ama bütün söylenenler rivayetten öteye geçmemişti. Çünkü, bu şekilleri gören bir tek kişi bile yoktu. Bazı gezginler bunlardan söz etmiş; bazılarıysa, başkalarına aktarmış ve böylece Nazca'nın sırrı doğmuştu. Yani kumlu arazideki dev şekillerin sırrı...Nazca asırlarca konuşuldu, ancak bu konudaki en somut adım 1939 tarihinde atıldı. Peru'nun başkenti Lima'nın 400 kilometre güneyindeki Nazca bölgesinin üzerinde gözlem uçuşu yapan Amerikalı arkeolog Paul Kosok, bu şekillerin gökyüzünden ilk fotoğraflarını çekti. Böylece insanlık bu "geoglif"lerle tanışmış oldu.

Geoglif Yunanca kökenli bir kelime. Eski Yunanca'da toprak anlamına gelen "ge" ve kazınmış anlamında kullanılan "gluphe" kelimelerinden türetilmiş. Paul Kosok'un fotoğraflarından beri, bilim dünyası şu soruların yanıtını arıyor: Bu dev şekilleri kim, nasıl ve hangi amaçlarla çizdi?Soruyu açıklamaya yönelik ilk varsayımlar, gerçek anlamda hayal gücünün ürünüydü. Bu çizgilerin, başlangıçta "Kolomb-öncesi Latin Amerika"da düzenlenen ilk olimpiyatların atletizm pistleri olduğu iddia edildi. Başkaları bir adım daha ileri gittiler ve onların büyücü şamanların gizemli işaretleri olduğunu ileri sürdüler. Tabii, astroloji uzmanları da kendi üstlerine düşen katkıyı yapmakta gecikmediler. Maymun, kuş ve fok gibi hayvan şekillerinin dev bir yıldız falı olduğunu söylediler. Onlara göre, bu dev hayvan şekilleri, günümüz burçlarından çok farklı değillerdi.
Ancak, Nazca'nın sırrını popülerleştiren isim Alman "new age" yazarlarından Erich von Däniken oldu. 1968 yılında kaleme aldığı "Tanrıların Arabaları" adlı araştırma kitabında, bu dev şekillerin uzaylı zekâsının ürünü olduğunu öne sürdü. Ona göre, yamuk biçimindeki ana şekiller, basit bir biçimde uzay gemilerinin iniş pistleriydi. Ancak, uzaydan gelen ve gelişmiş bir teknolojiye sahip bu yabancılar, yerel halk tarafından "tanrılar" olarak kabul görmüşlerdi. İşte o nedenle, daha sonra bu gökyüzünden gelen tanrılarla iletişim kurmak için kumun üzerine, büyük çoğunluğu hayvan figürlerinden oluşan dev şekiller çizmişlerdi.Nazca için ilk bilimsel açıklama, Alman matematikçi Maria Reiche'den (1903-1998) geldi. 1946 yılında Nazca yakınlarındaki San Pablo kasabasına yerleşti ve ölene dek orada yaşadı. Hemen tüm bilimsel kariyerini geogliflere adamıştı. Yine onun sayesinde, Nazca'nın dev şekilleri, UNESCO tarafından "Dünya Mirası" kategorisinde koruma altına alındı. Maria Reiche, öncelikle bu çizgilerin nasıl çizildiği sorusuna bir açıklık getirdi. Ona göre, kumun daha koyu olan üst tabakası kazınmış ve böylece alttaki daha açık bir tabaka ortaya çıkarılmıştı. Ona göre, şekiller Güneş'in, Ay'ın ve bazı yıldızların pozisyonunu yansıtıyordu. Ve insanlara ne zaman ekinlerini ekmeleri, ne zaman tarlalarını sulamaları ve ne zaman ekini toplamaları gerektiğini hatırlatıyordu. Ne var ki, daha kuşkulu bilim adamlarına göre bu kuram, bir bakıma dev okları ve düz çizgi biçimindeki şekilleri açıklıyordu. Ama, özellikle hayvan figürlerinden oluşan görüntüler konusunda yetersiz kalıyordu. Öte yandan, düz çizgiler hemen bütün yönlere kaydırılmıştı. Nitekim, daha sonra bilgisayar aracılığıyla yapılan hesaplar, şekiller ve çizgilerin sadece yüzde 20'sinin astronomik pozisyonlara uygun düştüğünü gösterdi. Kısacası, Maria Reiche'nin kuramı belki olayın bir yönünü aydınlatıyordu, ama kesinlikle tümünü değil...Nazca'nın sırrı bu noktada tıkanıp kalmıştı. Eğer, geogliflerin yaklaşık 12 kilometre kuzeybatısında ortaya çıkarılan Cahuachi kazıları olmasaydı, belki de mesele unutulup gidecekti. Ancak, İtalyan mimar ve arkeolog Guiseppe Orefici, bu bölgede gerçekleştirdiği kazılarda çok sayıda eşyayı gün ışığına çıkardı. Söz konusu olan 24 kilo-metre kare genişliğinde dev bir nekropol idi ve buraya tahminen 20 bin ile 30 bin kişi gömülmüştü. Ortaya çıkarılan çok sayıda mumya, süs eşyası, müzik aleti gibi eşyaların arasında bulunan iki şey İtalyan arkeologun dikkatini çekmişti. Üstlerinde geogliflerdeki çizgileri anımsatan şekillerin bulunduğu seramik vazolar ve asıl önemli-si bir mezarda ortaya çıkarılan ölü töreni mantosu...

Bu eşyalar, karbon 14 testi ile, M.Ö. 5. yüzyıldan M.S. 6. yüzyıla kadar tarihlendirilebiliyordu. Yani, burada bir uygarlık tam 1000 yıl boyunca varlığını sürdürmüştü. Bölgenin çöl topraklarını mesken tutan söz konusu topluluk, günümüzde "Nazcalılar" diye anılıyor.

Biz yine konumuz açısından ölü töreni mantomuza dönelim. Bu 2000 yıllık mantonun kenarlarına 500 tane küçük bebek işlenmişti. Bu bebeklerin bir kısmı müzik aletleri çalıyor, diğerleri de ellerini havaya açmış bir şekilde dans ediyorlardı. Her bebeğin yaptığı hareketi bir başkası izliyordu. Bebeklerin davranışları bir ölü gömme ritüelini çağrıştırıyordu. İşte bu noktadan hareket eden İtalyan arkeolog, Nazca geogliflerinin dinsel bir ritüeli simgelediği tezini geliştirdi.Ona göre Nazcalılar, barışçıl, ama koyu dindar bir topluluktu. Mumyaların arasında, bir tane bile düşman mumyasına rastlanmaması, onların savaşçı olmadığının somut bir kanıtıydı. Yazıyı, büyük bir olasılıkla tanımıyorlardı. Ancak, sanatta ve asıl önemlisi, geometri konusunda çok ileriydiler. Hem de, kenarları 110 metre uzunluğunda ve 20 metre yüksekliğinde piramitler inşa edecek kadar ustaydılar.Kazılarda ortaya çıkan bir başka ilginç nokta ise, bulunan tüm eşyalarda ortak paydanın su olmasıydı. Kurak, hatta çöl denecek bir iklimde varlıklarını sürdüren Nazcalılar için su çok önemliydi. O nedenle, sarmal biçimde kuyular oluşturarak gelişmiş bir su iletişim şebekesi oluşturmuşlardı. Şebekeden, bazı civar köyler ve kasabalar bugün bile yararlanıyorlar. Bu noktadan hareket eden Guiseppe Orefici, Nazcalılar'ın bütün dinsel ritüellerinin su ve bereket kavramları çevresinde geliştiği sonucuna ulaştı.Ona göre, üç farklı kategoriye ayrılabilecek geoglifler (sarmal şekiller, hayvan figürleri, dev düz çizgi ve oklar) kesin, ama farklı dönemlere tekabül ediyordu. İlk olarak, Nazcalılar'ın, M.Ö. 500 yıllarında sarmal şekilli geoglifleri oluşturdukları düşünülüyor. Bunlar göreceli olarak daha küçük şekiller. Ardından daha büyük çizgilere, kuş, örümcek, fok, maymun gibi hayvan şekillerine geçiyorlar. İtalyan arkeoloğa göre, bu hayvanlar Nazcalılar'ın tanrılarını simgeliyor; tümünün su ile yakından ilişkili olduğu ise çok açık... Bu dönem, aynı zamanda Nazca uygarlığının altın çağları... İlk kentlerini, nekropollerini inşa ediyorlar. M.S. 3. ve 4. yüzyılı kapsayan bu dönem, And Dağları'ndaki büyük fayın yol açtığı büyük bir deprem ile sona eriyor. Doğal felaket karşı-sında tanrılarına duydukları güveni yitiren Nazcalılar, kurdukları kentlerin üstünü kum ile örtüp göç etmeye hazırlanıyorlar. İşte bu sırada, gidecekleri yönü gösteren ok ya da düz çizgi şeklindeki son dönem geogliflerini çiziyorlar. Çünkü onlar, artık hayvan figürleri biçimindeki tanrılarını terk etmiş bulunuyorlar. Ancak, yeni göçtükleri toprak-larda da onları mutlu bir son beklemiyor. Önce, 6. yüzyılda Huariler tarafından özümseniyorlar. 1000 yıllarında, Huariler'i yıkan Chinchas'ların egemenliğine giriyorlar. Son olarak da İnkalar'ın içinde eriyip tarihin tozlu sayfalarına karışıyorlar.


Peki ama, büyük çoğunluğu sadece uçaktan görülebilen bu dev şekilleri Nazcalılar nasıl çizdiler? Guiseppe Orefici bu konuyu fotoğrafçılıkta kullanılan "agrandisman" yöntemiyle açıklıyor. Ona göre, önce ana şeklin en küçük parçasının şeklini çizdiler ve daha sonra da, basit basamak hesaplarıyla daha büyüklere geçtiler. İtalyan arkeoloğun düşüncesi başka bir olayı daha açıklıyor: bazı geogliflerdeki temel hesaplama hatalarını...İtalyan arkeolog, bu kuramını bir süre önce Perulu ilkokul öğrencileriyle gerçekleştirdiği bir deneyle kanıtladı. Öğrencilerle birlikte, direkler, ipler ve bazı temel geometri kurallarını kullanarak, bu dev şekillerden bir tanesinin benzerini yarım gün içinde gerçekleştirdi.

Ancak, İtalyan arkeolog Guiseppe Orefici'nin kuramında karanlık noktalar var. Kazılarda ortaya çıkarılan eşyaların, özellikle de vazoların üstündeki şekillerle geoglifler arasında birebir bir ilişki görülmüyor. Örneğin yamuk, düz ok ve çizgi gibi bazı tipik geoglif şekillerine bu tür eşyaların üstünde hiç rastlanmıyor. Aynı topluluğun, toprakta farklı, günlük yaşam eşyaları üstünde farklı motifleri işlemiş olması bazı sorular yara-tıyor. Öte yandan, bugün bilim adamlarının sık sık kullandığı tarihlendirme yöntemi olan "karbon 14 testi" kaya ve tahta için olumlu sonuçlar verirken, toprak konusunda kuşkular taşıyor. Kısacası, Nazca'nın sırrının üstündeki perde tam olarak kalkmış değil... Bu, belki bilim için kötü bir haber, ama hayalperestler ve sanatçılar için bir şans sayılabilir...

Nazca çizgileri


Nazca düzlükleri üzerinde dev bir harita veya planı antik astronotlar bıraktığı gibi, Stretching ünlü Nazca çizgileri Peru yalan. Peru ile ilişkili İnka medeniyeti.Nazca çizgileri bir Engima vardır. Hiç kimse bunları neden inşa kanıt vardır. Kendi keşfinden beri, Nazca çizgileri eski tanrılar, uzaylılar, bir gök takvim antik Nazca medeniyeti tarafından oluşturulan - M.Ö. 200 ve MS 600 arasındaki çizgiler ritüelleri için muhtemelen kullanılan oluşturma koyarak dönen bir açılış şerit fantastik açıklamalar ilham kaynağı astronomi için, ayllus veya klanlar olan ve nüfusu kadar yapılan belirlemek için ekonomik işlevleri karşılıklılık ve yeniden dağıtım veya yeraltı su kaynakları haritası tarafından düzenlenen tören ile onaylamak ilgili.Ayrıca Mısır, Malta, Birleşik Devletler'de büyük geoglyphs (Mississippi ve California), Şili, Bolivya ve diğer ülkelerde bulunmaktadır. Ancak sayıları, özellikleri, boyutları ve kültürel devamlılık nedeniyle Nazca geoglyphs, yapılmış ve tüm ön boyunca-Hispanic döneminde, bir çok etkileyici şekillendirme gibi esrarengiz, arkeolojik grup Remade.

Yer


Nazca çizgileri Nazca Çölü, yüksek kurak yayla bulunmaktadır güney Peru'nun Pampa Doğum Nazca ve Palpa kasabaları arasında uzanır (büyük bir düz alan). Hangi Nasca ilinde Pampa San Jose (Jumana), Socos, El INGENIO ve diğerleri oluşmaktadır Peru kıyılarının ıssız düz, 400 Km. Güney Lima gibi Andların kontür eteklerinde kumlu çölde yaklaşık 450 km2 lik bir alanı kapsar. Onlar çölün yaklaşık 400 mil kare kapak. 300 yüz rakamlar düz çizgiler yapılmış hakkında Pampa çölde kum yüzey Etched, geometrik şekiller en açık havadan görünür.

Nazca Ovası'nda


Nazca düz neredeyse onun yetenek onun üzerine işaretleri korumak için, iklim birleşimi nedeniyle benzersizdir (bir Dünya'da kurak bir yılda yağış sadece yirmi dakika ile) ve düz, taşlı zemin olan etkisini en aza indirir rüzgar zemin düzeyinde bir. Hiçbir toz veya kum ve biraz yağmur düz kapağı veya rüzgar, hatları burada çizilen o aşındırmak eğilimindedir çizilmiş stay. Bu faktörler, çöl kabuğunun altında bir hafif renkli toprakaltı varlığı ile birlikte, ideal olan sonsuza dek onun iz bırakmak istiyor sanatçı için uygundur geniş bir yazı defteri sağlar.Bu çölün yüzey kapağı çakıl demir oksit içerir. Yüzyılların maruz onları koyu patine verdi. Zaman çakıl altındaki renk, kontrast onlar kaldırılır. Çizgiler olarak hazırlanır, bu şekilde daha açık bir renk olsa bile, onlar Furrows baskılar oldu bazı durumlarda. Diğer durumlarda, taşlar değişik boyutlarda küçük yan humps formu hatları ve çizimleri tanımlanması. Bazı resimler, özellikle erken olanlar, taş kaldırma ve konturları gelen çakıl ve rakamlar yüksek kabartma olarak göze çarpıyordu bu şekilde tarafından yapılmıştır.Konsantrasyon ve hatları ve çizimlerinin juxtaposition bunların uzun vadeli emek yoğun olarak açıkça kültürel değişikliklerin farklı aşamalarına karşılık tasarımlar, bir üslup süreklilik gösterdiği gereklidir kuşkusuz bırakın.Nazca çizgileri - Enigmatic Tasarımlar


Çeşitli tasarımlar hayvanlar, çiçekler ve bitkiler, nesnelerin rakamlar oluşan olmak ve devasa oranlarda iyi tanımlanmış çizgiler yapılan antropomorfik rakamlar görünür. Buna bir örnek çizim bir garip iki büyük eller, bir ve sadece dört parmakları ile diğer normal sahip olmak.Ayrıca temsil adam çizimleri-iplik, dokuma ve "tupus" (süs tokalar) gibi nesneler yapılır. Tüm bu rakamlar iyi hangi yolları olarak ya da kullanılabilir, insanların birlikte çizimlerinin biçimler boyunca hattına izin girişleri tanımlamaktadır.Antropomorfik rakamlar nispeten az sayıda eteklerinde bulunmaktadır. En iyi bilinen varlık 32m uzunluğunda Eduardo Herran tarafından 1982 yılında keşfedilen yer Astronaut.Antik Astronaut?


Satırları kilometrelerce uzun ve çapraz her yöne pampa sektörlerinde bulunmaktadır. Satır Birçok geometrik figürler: açılar, üçgenler, demet, spiral, dikdörtgenler, dalgalı çizgiler, içe daire şeklinde.Izgaraları ve Ley Hatları


Uydu Görüntüsü NASASpiralTrapezoidMonkey (Biogenetic Deneyleri)Köpek mi? Dört bacaklı HayvanlarKanat (Yükseliş Bilinç)Sinek veya Phoenix (Creation)CondorBalinaSpider -- Spider Woman veya Örümcek EtkisiÇiçek -- Flower of Life?Haritalar
1. Killer Whale

2. Kanat

3. Baby Condor

4. Kuş

5. Hayvan

6. Spiral

7. Kertenkele

8. Ağaç

9. Eller

10. Spiral

11. Spider

12. Çiçek

13. Köpek

14. Astronot

15. Üçgen

16. Balina

17. Trapazoids

18. Yıldız

19. Pelikan

20. Kuş

21. Trapazoid

22. Sinek

23. Trapezoid

24. Maymun

25. Llama

26. TrapezoidsKompozisyon


Lines iddia edilen demir-oksit olan çölün yüzey kaplama çakıl kapağı kaldırarak tarafından yapılmıştır. Zaman çakıl altında açık renk ile, onlar kontrast kaldırılır. Çizgiler olarak hazırlanır, bu şekilde daha açık bir renk Furrows. Pampa, güney Nazca çizgileri Off, arkeologlar şimdi hattının kayıp şehir inşa edenlerin, Cahuachi ortaya çıkartıldığını söyledi. Neredeyse 2.000 yıl önce inşa edilen gizemli bir 500 yıl sonra terk etti.Yabancılar tarafından Nazca çizgileri keşfetme


Nazca çizgileri ilk defa ticari havayolları Peru çöl üzerinde uçan başladı fark edildi 1920's. Yolcuların görmek aşağıda yere ilkel iniş şeritleri 'bildirdi. Bugün insanlar bazen sıcak havada uçmak Nazca çizgileri ile Splendors görüntülemek için balonlar, onların ruhlarını eneries içinde bir uyanış.Nazca çizgileri koruma


It Nazca çizgileri dışında müdahale ücretsiz tutmak zordur. Machu Piccu, rüzgar ve yağmur tarafından hava ve gibi tüm antik kalıntıları, olduğu gibi bu antik Hat üzerindeki geçiş ücreti alacak müdahale insan.Son yıllarda Nazca çizgileri, mezar akıncıları arayan ön-Inca eserler yara Burrows, çöp yüzlerce arazi, diğer atık malzeme arasında kademeli olarak imha acı çekti. Bakır ve altın madenciliği bir patlama - mayın 1997 yılında 2.000 birkaç metre inşa dahil yıllık, iki mil uzunluğunda trapez eski - bir kamyon trafiğinin parçalar Nazca çizgileri parçaları defacing.Son on yıl boyunca, reklamverenler ve siyasi kampanyalar kaya ve kum eski tasarımları arasında bu bölgede 250 mil güneyinde Lima büyük mesajları oyma var.1998 yılında, seller ve çamur tabakasının El Nino hava desen gelen birçok ciddi rakamlar aşındı.Olarak elektrik büyüyen yerel nüfus ulaşırsa, Yeni şirketler üzerinde ve site etrafında güç kabloları yayınlanıyor.Hatlarına zarar Peru'nun umutsuz mücadele ulusal kilise vakfı korumak için vurgular. Arkeologlar gibi bir ülkede Yeni Dünya uygarlığının beşiği olarak görülen burs ve korunması için arayışını ticari çıkarları için dışarı kaybediyor onlar çaresizce izliyor ki, turistik olarak miras sitelerin kasvetli yoksulluk ve artan popülerlik.Teorileri


Toribio Mejia Xespe, Perulu bir doktor ve antropolog ilk bilim adamı, 1927 yılında, o "büyük Inka tören eserler dediği ilgi göstermek için" idi.Michael Coe Nazca çizgileri olan kutsal yollar belirli mezhepler tarafından yürümek inanmaktadır. Ana hatları büyükleri, şöhret için onlara kendi alanlarında su veren bir sunan ve dağ tanrıları vardı.Erich von Däniken önermek, onun 1.968 kitap, içinde Tanrıların Chariots, Bu satırlar bir açılış şerit olarak antik astronotlar tarafından yaptırılmıştır. Ama yumuşak kil toprak ve Nazca çölde kahverengi ve siyah kaya katmanı ve iniş için uygun olmayan bir site gibi görünüyor uzakta roket itici güç esmek edildi. Uzaylılar sol - dönmek asla - insanların şaşkın ayrılıyorum. Geri çizgiler, rakamlar ve trapezes çizerek Tanrıların Aramaya çalıştım, modern kargo kültleri gibi.Robin Edgar Bu Nazca Rakamlar tarafından ilham edilmiştir ve amaçlanan tarafından görülen beieved, (sözde) Eye of God Bu toplam güneş sırasında tecelli tutulması. Güneş tutulması olağanüstü serisi Nasca hatlarının yapımı ile çakıştı. Bazı Hatları kış gündönümü, ile uyumlu bir daha az ama daha, ölüm düzenli ve Güneş Tanrı'nın yeniden doğuşu muhteşem.Kod Carl Munck of - Antik Geomatria Sayılar - Nazca Hattı zemin işaretleri Kod Matrix sisteminin kendilerini bulun. Nazca çizgileri ve Archaeocryptography Dünya çapında antik siteleri çok hassas bir küresel Giza de Keops Piramidi konumuna ilişkin koordinat sistemi üzerinde konumlandırılmış. Sitelerin konumlarını kendi inşaat geometri verilmiştir. Numaralarının bulunduğu bir çok eski sistem biz Gematria hangi arayacak sistemi kullanıldı. Gematrian numaraları eski mitler ve dinler, İncil de dahil olmak üzere bulunur. Gematrian numaraları ağırlık ve ölçü sistemleri antik halkları, Yunanlılar, Mısırlılar, Persler, Babilliler ve Romalılar da dahil olmak üzere kullanıldı. Kodu sistemi pi ve radyan gibi matematiksel sabitler, kullanır. Sistemi de, ve 5280-ayak mil hala kullanımda, 60 dakikalık derecesi, ikinci 60 dakika, base-on numaralandırma sistemi, 12-inç ayak 360 derece daire gibi olan sözleşmeler kullanır.

Eski Mayalar çok hassas Timekeeping içinde Gematrian numaraları kullanılır.Maria Reiche Alman matematikçi ve kim Nazca çizgileri araştıran ünlü olduğu arkeolog oldu. O satırları bir Astronomik Takvim yönünü gösteren olduğuna inanıyordu önemli yıldızlar ve güneş solstices gibi gezegensel olayları artıyor. Orion ve Ayı Belediye Başkanı gibi yıldız grupları gösterilebilir örümcek ve maymun gibi Formations. Tüm astronomik teorileri ile sorun yaş bilgisiz olduğunu. Yüzyıllar içinde yıldız değişikliklerin yönü, açıklanabilir ekinoksların devinim.Reiche kararlı bir çaba dünyadışı ziyaretçiler teorileri güvenini sarsmak yol açtı. O Nazca Kızılderililer Hatları M.Ö. 300 ve MS 800 arasında bir süre inşa savundu. Bu olasılık desteklemek, bazı bilim adamları ileriye nasıl geoglyphs teorik yerden tasarlanmış olabilir yaratıcı fikirler üzerinde koydum. Daha önemli kanıt ise, yani kesinlikle Nazcan kültüre Hatları bağlantı girişiminde olduğunu. Burada, ne yakın plandan bakınca hayatta kanıt iki temel parçaları.Kanıt ilk adet seramik ve ahşap dayalı radyokarbon tarihleri bir dizi hangi Hatları de Nazca kişi tarafından kalmıştı kalır. O bu Nazcans Hatları inşa kanıtlıyor iddia ediliyor. Aksine, dating bu malzemelerin yalnızca Nazcans Nazca çizgileri alanında yaşadığı söyler. Çizgiler kendilerini yana olamaz radyokarbon tarihli olasılığı zaten zaman Nazcan kültürü ortaya var olmaya devam etmektedir. Kanıt ikinci parçası belirli özellikleri Nazca çömlek üzerinde bulunan Nazca geoglyphs sözde benzerlik. Çünkü potansiyel kanıt Nazcans veya görüntüleri tasarlanmış vardı en azından hava onları incelendi teklifi Bu önemli bir konudur. Maria Reiche 1998 yılında 95 yaşındayken öldü. Kendisi bu kadar iyi sevdi kurak vadisinde gömüldü.Profesör Gerald Hawkins ve grubu Nazca için astronomik Teorisi Maria Reiche kanıtı ancak başarısız oldu gitti. 1968 yılında National Geographic Society tarafından bir çalışma, bazı Nazca çizgilerinin ise Güneş, Ay ve bazı yıldızların konumlarına iki bin yıl önce nokta tespit yaptım, hiç daha sadece tesadüfen bekleniyor olabilir değildi. 1973 yılında, Dr Gerald Hawkins bir bilgisayar programı ile 186 satır inceledi ve sadece yüzde 20 bir astronomik yönünü ortaya çıkardı - yine hayır daha saf şansı daha fazla.Simone Waisbard Bu Nazca ve çizim dev bir astronomik takvim olduğunu belirtmiştir. Daha Nazca-line sistemi yağış değerini ölçmek için kullanıldı. Rakamlar, özellikle seabirds, Nazca ve meteorolojik kehanet sistemi-Kültür bağlantısı var. Yamuk oluşumlar için Onun fikirleri: kutsal hayvanlar için yerler önce veya alan iddialar filtre galerileri, gözlemevlerinden veya farklı klan ve ayin törenleri için yerler ile bağlantılı onları kurban.Alan F. Alford Bu Nazca-Hatları zenci Slaves Tihuanaco Kültür Bakanlığı tarafından yapılmış olduğu sonucuna vardı. Zenci nüfusun bazı rakam yok bir devrim sonra, bu abartılı zikzak için açıklama-oluşumları olduğunu. Daha sonra bu insanlar kuzey yönde gidip ve Chavin kurdu Olmec kültür.Robert Bast için hat bağlantılı Sel Stories kitabında Deluge A Memory. Hayvan, bitki ve insan şeklinde figürleri birlikte büyük sel bir anıt yeri olarak yerde yatarken.Gilbert de Jong yazdı Bir Nazcan Zodiac. O Nazca seyahat ve GGF GPS tarafından ölçülmüştür. Yaklaşık 54,7 metre kare yan uzunluğu aldı. Formasyonu yılında bir Zodyak tanıdı.Markus Reindel's Maden Teorisi Bu Nazca Veriler bir yeraltı waterflow için işaretleri olduğunu söyledi. Trapezoides waterstream ve broadness gösterisi, zigzaglines nerede sonunu göstermek, çizgiler puquitos yönü içine gösterir. O çubuk tarafından rakamlar doğa-maden açıklar () ve shamanstic uçuşlar () rakamlar dön yeraltı su bulmak için.

Ellie's Teorileri


Nazca çizgileri çeşitli krallıklar tasvir için: Man, Su, Kuş, Beasts, diğerleri arasında neredeyse zaman simya insanlığa üzerinde yolculuğun bir plan tasvir görünüyor. Büyük Nazca çizgileri evrensel izleyin Archetypes dünya çapında bulundu. Kim onlar verecektir her uygarlık söz verdiler uzay gemileri ve yaratıcı tanrılar, geri dönen bir açılış şerit olarak değil, asla onları göremiyorum.İnsan bilincinin olarak evrim süreci geçiyor - çizgileri birçok hatırlatıcı ve biz kim olduğumuzu ve nereye gidiyoruz ve tetikler. Yaratılışı geometrik planı parçasıdır o zaman aynı bilinç yarattığı döngü içinde tekrarlar. Anahtar geometri korkuyor ve holografik gerçekliğin doğasını anlamada. Nazca çizgileri diğer somut nesneleri birlikte zaman sonuna kadar bir muamma burada bizi uyandırmak için yer kalacaktır.
Nazca çizgileri Google VideosNazca - Cahuachi İnsanlar
Pampa günü, güney Nazca çizgileri ile, arkeologlar şimdi hattının kayıp şehir inşa edenlerin, Cahuachi ortaya çıkartıldığını söyledi. Neredeyse iki bin yıl önce inşa edilen gizemli 500 yıl sonra terk edildi. Cahuachi New keşifler son başında bize ve Nazca insanlara ilişkin bilgi vermek Nasca Hatları gizemini çözmeye vardır.Genel olarak, Nazca üç aşamadan oluşur kabul edilir; Erken, Orta ve Geç aşamaları ve ayrıca Klasik Nazca (yaklaşık MS 250-750). Bir Nazca kültürünün en ünlü ve ayırt edici özellikleri olan teknolojik arıtma nedeniyle dikkat ve motifleri heyecan verici sembolizm çekti çok renkli çanak çömlek olduğunu. Bu çanak çömlek kültür Chincha, Pisco, Ica, Nazca ve Acari ve vadilerin alanında yayılır.Erken aşamada, bu mallar çok renk yoktu, ama Orta ve Geç Nazca polychromes devetüyü ya da kırmızı ve üç kadar eight renkte boyanmış. Renk en popüler seçenek, siyah, beyaz, kahverengi, sarı, gri, kırmızı ve mor siyah bir ana hatları ile. Kase ve bardak formları, ama çift ortak edildi emzik ve baş-ve-kavanoz emzik de bulunmaktadır. Kuş, balık ya da meyve yaygın çanak çömlek, ve çizildi Nazca dini veya mitolojik özellikler de tasarım kullanıldı.

Nazca Figurine bir tasvir Güneş Tutulması ve Göz Yaratılış
Cahuachi Nazca büyük bir tören merkezi olan ve yaklaşık 1 CE 500 CE bazı Nazca çizgilerinin overlooked. İtalyan arkeolog Giuseppe Orefici, her yıl aşağı bir ekip getirerek son birkaç yıldır kazı sitesi olmuştur. Sitesi üzerinden 40 höyük kerpiç yapılar ile tepesinde içerir.Sürekli nüfus oldukça küçük, ama görünüşe göre bu büyük nüfusun büyük tören etkinlikler için büyüyen bir hac merkezi oldu. Bu olaylar muhtemelen Nazca çizgileri ve Nazca dev kumul içeriyordu. Hac teorisi için destek Cahuachi de seyrek nüfus ve gelen arkeolojik kanıt Nazca çizgileri gelir kendilerini katil balinalar ve Nazca bölgesinde mevcut değildi maymun gibi yaratıklar gösterir. Ticaret veya seyahat görüntüleri açıklayabilir. Buluntular oldukça zengin ve giyim olarak da bu tür geçici malzeme dahil olan kuru iklim nedeniyle. Yağma büyük sorun bugün site karşı karşıya.Dokuma

Bu Nazca insanların gelişmiş, nasıl hatları yapılmış olabilir içine bir fikir vermiş dokuma Onların eski teknik, ve onlar da fazla 1.500 yıl önce ne için kullanıldığını olabilir.Adobe Piramit Cahuachi at

Cahuachi, Peru, Nazca içinde büyük bir tören merkezi olan ve yaklaşık 1 CE 500 CE bazı Nazca çizgilerinin overlooked. İtalyan arkeolog Giuseppe Orefici, her yıl aşağı bir ekip getirerek son birkaç yıldır kazı sitesi olmuştur. Sitesi üzerinden 40 höyük kerpiç yapılar ile tepesinde içerir. Ayrıca Helaine Silverman, kim Cahuachi bir kitap yazmıştır tarafından inceleme yapılmış.Sürekli nüfus oldukça küçük, ama görünüşe göre bu büyük nüfusun büyük tören etkinlikler için büyüyen bir hac merkezi oldu. Bu olaylar muhtemelen Nazca çizgileri ve Nazca dev kumul içeriyordu. Hac teorisi için destek Cahuachi de seyrek nüfus ve gelen arkeolojik kanıt Nazca çizgileri gelir kendilerini orca ve Nazca bölgesinde mevcut değildi maymun gibi yaratıklar gösterir. Elbette, ticaret veya seyahat görüntüleri açıklayabilir. Buluntular oldukça zengin ve giyim olarak da bu tür geçici malzeme dahil olan kuru iklim nedeniyle.Yağma büyük sorun bugün site karşı karşıya. Mezar siteleri Cahuachi çevredeki çoğu yakın zamana kadar ve bilinen değildi bu yüzden çok cazip hedef mevcut.Mezar Siteleri ve Rituals
Mezar siteleri Cahuachi çevredeki çoğu yakın zamana kadar bilinen değildi.
MumyalarStunningly Peru çölün kuru toprakta korunmuş

Nazca insanların kendilerini mumyalanmış cesetleri vardır.

Inca SkullsMakaleler Haberler'de


Günlüğü 'neden Nazca çökerterek' BBC - 2 Kasım 2009Orman izinleri eski uygarlık devrilmesinin imzalandı PhysOrg - 2 Kasım 2009

Takas vaha ağaçları eski Peru medeniyet kesilmiş New Scientist - 2 Kasım 2009

Japon araştırmacılar Peru'nun Nazca yaylası yeni dev resmi bulmak

MSNBC - 21 Nisan 2006Peru, yani hava görülebilir dev desen ünlüdür yılında Nazca yaylası Japon araştırma ekibi tarafından keşfedilmiştir yeni bir dev resim,.Resim 65 metre uzunluğunda ve boynuzları ile bir hayvan gibi görünüyor. Iyi bitkileri için umutların sembolü olarak çizilmiştir, ancak düşünce yoktur benzer modeller yerde, ve hayvan türü belirsizliğini koruyor.Keşif Nazca Plateau.The fotoğrafa bulundu Masato Sakai, Yamagata Üniversitesi'nde doçent, sonra gelen görüntüleri analiz dahil olmak üzere araştırma ekibi tarafından bulundu 1980'lerde bir resmi bir geometrik desen başka yana ilk kez işaretleri ABD ticari uydu.Onlar Mart ayında yerel bir ankete daha önce keşfedilmemiş bu yıl resmi olarak doğrulandı. Bu yana kaç turist uçakları alan üzerinden geçmek güneyindeki Nazca Yaylası, ve görünüşe göre keşfedilmemiş gitmiş bulunmaktadır.Resim o olmak boynuzları görünür İki parçalar, bu da toprak 100 M.Ö. kalma görünür yakın benzerlik AD 600, zaman zaman Nazca krallık gelişti sırasında ve bu onlar doğurganlık törenlere ilgili düşünülmektedir.Araştırma ekibi, gelişmiş karadan resimleri kullanmak olacak "," hangi Japan Aerospace Exploration Agency tarafından Ocak ayında bu yıl, bu hava görülebilir yeryüzünde görüntülerin bir dağıtım haritasını oluşturmak için başlatılan Daichi uydu gözlem. Dair kanıtlar araçlar alanında tahrik vardı, ve resmi bir parçası tahrip olmuştur. "Hepimiz görüntüleri tanımlamak istiyorsanız, ve yavaş yavaş tahrip edilmektedir toprak resimleri korumak için iş," Sakai dedi.

Peru çöl Öncesi Dev Şekiller güncel Nazca çizgileri
Nazca Fisherman
Epoch Times, 24 Mayıs 2005Dev rakamlar son Palpa kenti yakınındaki Peru'nun güney kıyı çölün tepeler fark yaklaşık 50 çizim yapılmış bir grup yakın ünlü Nazca çizgileri gelmek dedi.Bay Johny Isla, And Arkeoloji Araştırmaları Enstitüsü Direktörü, 'geoglyph' rakamları 500 ve 400 arasında Paracas topluluklar M.Ö. tarafından yaratılmış olduğu, M.Ö. 50 Nazca gelişmiş ise sonra ortaya çıkar "dedi.Bay Isla ve ortağı Dr Markus Reindel Hollanda Arkeoloji Enstitüsü gelen Paracas anketler hava fotoğrafçılığı ve toprak tabanlı rakamları kullanarak keşfetti. Insan, kuş, maymun ve kedi figürleri boyutu 10m den 50m arasında değişiklik gösterir ve aynı zamanda birlikte 90 m çapında için alanlarda 60 m için gruplanmıştır.Amacıyla altında hafif yüzey açığa için Paracas rakamlar karanlık taşları kaldırarak oluşturuldu. Bazı bölgelerde temizlendi ve diğerleri rock ile inşa, yüksek ve alçak kabartma figürler oluşturmak. Ile Nazca çizgileri rağmen, geoglyphs sadece düşük kabartma alanları temizleyerek tarafından yapılmıştır. Yakın zamana kadar bilim adamları inanıyordu Palpa içinde şekil ve Nazca bölgeler Nazca yalnızca edildi. Bay Isla uzanan kültürel diyor ve yeni bulunan Paracas rakamlar tarzı dışında onları ayarlar.Bay Isla Epoch Times, "bu geoglyphs çoğu söyledi Nazca kültürüne ait ama bizim son çalışmalar en az 50 geoglyphs Paracas kültürü ile ilgili olduğu gösterilmiştir. Bu yeni rakamlar kesinlikle farklıdır ve bu Nazca daha büyük .


  • İlk, Paracas rakamlar tepelerin eteklerinde çizildi, süre Nazca resimleri düzeyinde alanlarda çizildi.


  • İkincisi, Paracas şekil ve küçük bir natüralist tarzda yapılmış iken Nazca rakamlar büyük ve stilize.


  • Süre Nazca rakamları ayrı ayrı düzenlenmiş Üçüncüsü, Paracas rakamlar çoğunlukla gruplar halinde düzenlenmiştir.


  • Son olarak, unutmayın ki tek bir Paracas rakamlar Nazca İkonografi'de tekrarlandı. "