Sınavda Başarılı Olmak İçin Okunacak Dua

İmtihanda Başarılı Olmak İçin Okunacak Dualar:

* 1 Bardak suya 184 kere ( Yâ Mukaddim ) İsmi Şerifini okutuktan sonra içmeye devam eden,Allahü Teala'nın izniyle imtihanda başarılı olur.

* İmtihana girerken İsra suresinin 80. ayeti kerimesi okunur:
(Rabbi edhilni müdhale sıdkın ve ehricni muhraca sıdkın vec'al li min ledünke sultânen nesirân)
''Ey Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla.Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.''

* İmtihana oturunca Tâhâ suresinin 25-26. ayetleri okunur:
(Rabbişrah li sadri.Ve yessir li emri.Vahlul ukdeten min lisani.Yefgahü kavli)
''Rabbim! Yüreğime genişlik ver,işimi bana kolaylaştır,dilimden bağı çöz ki, sözümü anlasınlar''

* İmtihan gecesi İsrâ suresinin 21. ayeti kerimesi 2970 kere okunur:
(Keyfe feddalnâ ba'zahüm alâ bâz)
''Nasıl bazılarını bazılarına üstün kıldık''

*Kalemi eline alınca Besmele çekip şu dua okunur:
(Ya Hayyü ya Kayyümü birahmetike esteğisü)
''Ey Hayy ve Kayyüm (ölmeyen diri ve her şeyi ayakta tutan)Allah'ım! Rahmetine sığınırım''
Etiketler: