KURAN-I KERİMİN GIZLI KALMIŞ SIRRI VE ALLAH'IN KİTAPTAKİ MÜHRÜ

KURAN-I KERİMİN GIZLI KALMIŞ SIRRI VE ALLAH'IN KİTAPTAKİ MÜHRÜ

Değerli arkadaşlar,

Ebced Alfabesindeki 29 Harfin içindeki 19 ncu harf, Kaf harfidir, bu 19 Harfin Kaf harfi olması önemini bir kez daha katladığı anlayacaksınız şimdi yazacaklarımı okuyunca!

Yüce ve Kutsal Kitap Kuran-nımızın 113 Tane sureleri Hep Besmele ,ila başlar. Besmel ise, Arabçada ve eski Ebced dilinde, 19 Harfllen yazılır. yani, Besmele 19 harften meydan gelir. Bir önemli nokta ise, 29 Şifreli Surelerin bir tanesinin Kaf suresi olması, ve şifre ebced harfininde kaf olması. Uzun lafın kısası... 19= Kaf Kuran demektir

Kaf Suresi Kuran,la başlar ve Kuran'la biter değerli dostlarım.

Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır.
Bismillahirrahmanirrahim1. Kaf. Şerefli Kur'an'a andolsun. 45. Biz onların dediklerini çok iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Tehdidimden korkanlara Kur'an'la öğüt ver der.

Kaf Suresi

12. Muhakkak ki ben, evet ben senin Rabbinim! Hemen pabuçlarını çıkar! Çünkü sen kutsal vâdi Tuvâ'dasın!

Değerli arkadaşlar, Kuran-ı Kerimin sırrını çözmek ve Allah'ın Kuran üzerindeki kendi gizli Mührünü bulmak için bu iki önemli sayıları kendi içinde çarpmamız gerekiyor 19 X 29 = 551 Yapar.

Şimdi ise, 29 şifreli surelerin sayısal değerleri olan 551sayısını, çarpmamız gerekiyor.

3471 X 551 = 19 12 521 sayısı çıkıyor Bu sayı kuranın mührü olamaz, oysa burdan çıkacak sayı 19 114 19 gelmesi gerekirdiki,

Cenabı Allah bize, Bu Kuran 114 sure Kuran'dır demiş olsun.

Burdaki şüpheciliyim beni zaman içinde Taha Suresine yönlendirdi. Çünki, Taha Suresi aynı anda şifreleri surelerden bir sureydi Şifresinin Ebced Harfi ise, Ta, Ha Harfleri idi. Bu harflerin kendi Ebced Değerleri Ta=9 Ha=8 dir 8 + 9 = 17yapar.

Değerli arkadaşlar,

Taha Suresinde ilk etapta hiç bir şey dikkat çekmiyor ama, sureyi okuyunca çok önemli bir faktör hemen kendini belirtiyor.

Bismillahirrahmanirrahim

Tâ. Hâ ( Tu, Va )

9. (Resûlüm!) Musa (olayının) haberi sana ulaştı mı?

12 nci Ayette Allah, Tuva vadisinin kutsallığından bahsediyor, Resul Hz Musa aleyhiselama. Tu=9 + Va=6 = 15 Ebced sayı değeri Yapar. Ta, Ha ise 17 Ebced Sayı değeri yapar. kısaca arada iki sayı fark vardır.

29 şifreli surelerin Toplam sayı değeri yukardaki Tabloda da göreceyimiz gibi 3471 eder. Ama TA, HA Suresinin Şifresini Ta, Ha deyilde Tu, Va Olarak aldığımızda ise, 3469 sayısına ulaşırız.

Şimdi 29 şifreli surelerin sayısal değerleri olan 551sayısını, 3469 Sayısıyla çarptığımız zaman ise 3469 X 551 = 19 114 19 sayısını elde etmiş oluruz, Yukarda sizlere 19 ların ne anlama geldiyini anlatmıştım. 19 Kaf Kuran demektir 114 isa Surelerinin hepsidir.

O zaman bu ne demektir? bu Efendim şu demektir.

Kuran-ı kerim yüzondört sure kuran-ı kerimdir.

(Alıntıdır)