BÜYÜ


...

Büyü, bir insanın karar verme mekanizmasını onun hür iradesi dışında etkileyerek o insana yaptırılmak istenenlerin gerçekleşmesini sağlamak amacıyla uygulanan bir yöntemdir.

Büyünün varlığı Kur'an tarafından da açıkça bildirilmiş ve hem yapan hem de yaptıranlar lanetlenmiştir.

Sanılanın aksine büyü olgusu geçmiş zamanlarda kalmış bir safsata değil, günümüzde hâlâ çok yoğun bir şekilde uygulanan ve tesirli bir yöntemdir.

Allah'ın izni olmadan hiçbir şey gerçekleşemez ve büyü de elbette buna dahildir ancak Allah'ın yapılmasına izin vermesi bunu onayladığını göstermez. Aksine büyünün varlığı hem fail hem de kurban için çok önemli birer imtihan vesilesidir. Büyücü yasaklanmış olmasına rağmen nefsani arzularına yenik düşerek günah işler. Büyüye maruz kalan ise bir sabır sınavına tutulur ve çözüm mü arayacağı yoksa isyan mı edeceği ölçülür. yani büyü de - tüm hayatımız gibi - yalnızca bir sınav vesilesidir.

İnsanlar yaşamlarını sürdürürken önce kendi nefisleri ile sonra da şeytan ile sürekli savaşmak zorundadır. Nefis yedikçe acıkan bir canavardır ve gözü hiç doymaz ayrıca bencil ve acımasızdır.

Hayatta istediklerini elde edemeyen, isteklerini gerçekleştirmek için savaşmaktan aciz, başkalarını kıskanan, karşısındakine yüz yüze iken zarar vermeye gücü yetmeyen zavallı insanlar nefislerinin ve şeytanın kışkırtmalarına kapılarak büyücülere koşarlar.

Büyücüler ise gözlerini yalnızca Dünya malına dikmiş ve ahiretlerini gelip geçici bir konfor için satmış daha zavallı insanlardır.Kendilerine gelen insanların paralarını almak için yapmayacakları hiçbir kötülük yoktur.

Büyü ile mutlu bir yuva yıkılabilir, iki insan birbirine düşman edilebilir, bir insanın akli ve ruhsal dengesi bozulabilir, insanların iflas etmeleri, tüm mal ve mülklerini kaybetmeleri sağlanabilir. Büyü yapılarak bir insanın evlenmesine mani olunabilir hatta ve hatta bir insanın yavaş yavaş eritilerek öldürülmesi dahi söz konusudur ve - ne yazık ki - tüm bunlar gerçektir.

Büyücü insandan çok hayvana benzer ve kesinlikle acıması yoktur. Onun için hayatta tek önemli olan para ve paranın satın alabildikleridir.

Büyü yapabilmek için özel bir bilgi birikimi, yetenek ve tecrübeye ihtiyaç vardır. Herkes büyü yapamayacağı gibi, her büyücü de her büyüyü yapamaz çünkü her büyünün kendine has formülleri vardır. En az büyücüler kadar tehlikeli bir diğer grup "büyücü olduğunu iddia eden şarlatanlardır". Bunlar büyü yapamazlar ama yapabildiklerini söyleyerek kendilerine başvuran insanları kandırır ve onların paralarını alırlar. Bu içler acısı konuya başka bir yazıda değineceğiz.

Büyü yapılış amaçlarına göre kendi içinde değişik alt türlere ayrılır. Hemen hemen her konunun gerçekleşmesini sağlamak amacıyla tertip edilmiş bir büyü çeşidi mutlaka vardır ancak yine de bunları bazı genel kategorilere ayırmak mümkündür.
Sıklıkla başvurulan büyüler şu şekilde sıralanabilir:
1) Aşk (Bağlama, Muhabbet, Celb ve Teshir) Büyüleri : Bir erkeği bir kadına yada bir kadını bir erkeğe, kendi isteği olmaksızın aşık etmek ve aralarında bir birliktelik kurulmasını sağlamak için uygulanır.
2) Tefrik (Ayırma) Büyüleri: Birbirini seven evli ve ya bekar iki insanı birbirinden ayırmak ve birbirlerinden nefret etmelerini sağlamak amacıyla yapılır.
3) Kısmet Kapatma Büyüleri: Bir insanın maddi ve manevi tüm hayatını alt üst etmek, iflas edip tüm malını kaybetmesine neden olmak ve/ya evlenmesine mani olmak için uygulanır.
4) Hırsızlık Büyüleri: Çalınmış bir malın geri getirilmesi için hırsıza zarar vermek amacıyla uygulanır.
5) Ölümcül Büyüler: Bir insanın yavaş yavaş eriyerek ölmesini ya da kendisini öldürmesini sağlamak amacıyla uygulanan büyülerdir. Çoğunun bozulması da mümkün değildir. Hristiyan din adamları ile hiçbir alakası bulunmamasına rağmen bu büyü çeşidi "Papaz büyüsü" olarak da anılmaktadırTartışılabilecek bir husus

Büyü Çemberleri (Magick Circle) Ve Çemberlerin Kompozisyonu


Büyü çemberlerinin formları her zaman bir ve aynı değildir;bu invoke edeceğiniz ruhun hiyerarşisine göre değişiklik gösterecektir.Ve ayrıca davet ritüellerinizin yeri,zamanı,günü ve saati de magick circle'ların değişmesinin nedenidir.Bir büyü çemberi hazırlamadan önce,yılın hangi zamanı,hangi günü,hangi saati olacağı düşünülmeli ve çemberi hazırlarken hangi ruhu invoke edeceğinize de önceden karar vermelisiniz.Ve davet edeceğiniz ruhun hangi hiyerarşi tabakasına ait olduğunu bilmeli ve büyü çemberini ona göre hazırlamalısınız.Çemberi hazırladığınızda usulüne göre ritüelinizi başlatabilirsiniz.

1.RESİM:Ruh çağırmada ve büyücülükte kullanılan magick circle'lardan bazıları (16.yüzyıl)


2.RESİM:Bir başka magick circle;


3.RESİM:GOETİA'DA KULLANILAN BÜYÜ ÇEMBERLERİNE BİR ÖRNEK,BU ÖRNEKTE BÜYÜ ÜÇGENİNİN İÇİNDE SİZİN DAVET ETTİĞİNİZ RUH MAGİCK CİRCLE'DAKİ KUTSAL ADLAR İLE HAPSEDİLİR (BKZ:TETRAGRAMMATON)


DİPNOT:

TETRAGRAMMATON:Yahudiliğin kutsal sözcüğü.YHWH harflerinden oluşur.Lord,Tanrı anlamına gelir.