Başkalaşım Geçiren Hayvanlar-Evrim Teorisi

Bazı canlılar dünyaya geldiklerinde ana canlıya benzerken bazıları da benzemezler. Ana canlıya benzemeyen canlılar gelişim dönemleri boyunca başkalaşım geçirerek ana canlıya benzer hale gelirler.
Kurbağaların ve böceklerin yumurtadan çıktıktan sonra yapısal değişikliğe uğrayarak ana canlıya benzer hale gelmesine başkalaşım denir. (Kurbağaların ve böceklerin yumurtadan çıktıktan ergin hayvan oluncaya kadar geçirdikleri gelişim evrelerinin hepsine birden başkalaşım denir).
***Kurbağalar ve eklem bacaklılardan böcekler, başkalaşım geçiren hayvanlardır.
1- Kurbağalar :
• Larva döneminde suda solungaç solunumu, ergin dönemde karada deri ve akciğer solunumu yaparlar.
• Yumurta ile çoğalırlar.
• Yavru bakımı görülmez.
• Dış döllenme görülür.
• Gelişimleri sırasında başkalaşım geçirirler.
• Yavrularını sütle beslemezler.
• Kalpleri üç odacıklıdır.
• Kirli kan akciğerlerde temizlenir.
• Kalplerinde temiz ve kirli kataşırlar. (Vücutlarında kirli ve temiz kan dolaşır).
• Nemli bölgelerde yaşarlar.
• Soğukkanlı canlılardır.


2- Eklem Bacaklılar :
• Vücutlarının dışında kitin denilen örtü bulunur. Sert ve dayanıklı olan bu örtü vücuda diklik ve desteklik sağlar.
• Vücutlarındaki halkalar ve deri kıvrımlarının birbirine eklenmesiyle oluşan yapıya dış iskelet denir.
• Yumurta ile çoğalırlar.
• Böcekler grubunda olan eklembacaklılar başkalaşım geçirirler.
• Yumurtadan çıkan kurtçuğa larva denir.
• Larvanın ergin hale gelinceye kadar geçirdiği uyku dönemine pupa denir.
• Pupa dönemi karasinekte kabuk içinde, ipek böceğinde ise kendi salgıladığı ipekten yaptığı koza içinde geçirilir.

a) Böcekler :Arı, karasinek, sivrisinek, bit, pire, kene, çekirge, tahta kurusu, hamam böceği ve kelebek.
b) Kabuklular :Yengeç, karides.
c) Örümcekler :Örümcek, akrep.
d) Çok Ayaklılar :Çıyan, kırkayak.
Hamam Böceği


Ev Sineği


Peygamber DevesiSinek kurdu


Nimfitler, Çekirgeler ve Yusufcuklar


Mayhoş(Mayfly)

a) İpek Böceğinin Gelişim Dönemleri (Başkalaşım Evreleri) :
• İpek böceği salgıladığı yapışkan bir maddeyle (iplikle) yumurtalarını birbirine
bağlayarak etrafa dağılmalarını önler.
• Tırtıl, yumurtaların gelişebilmesi için salgıladıkları iplikle kendilerine koza örmeye başlarlar. (Tırtıl bunu 3 – 4 günde örer).
• Yumurta olgunlaşınca tırtıl oluşur.
• Tırtılın ergin hale gelinceye kadar geçirdiği uyku dönemine pupa denir.
• Pupa dönemi sonunda koza yırtılır ve kelebek oluşur.
İpek böceğinin gelişimi sırasında geçirdiği başkalaşım evreleri sırayla;


Yumurta → Tırtıl → Erken Pupa → Genç Pupa → Kelebek
b) Kurbağanın Gelişim Dönemleri (Başkalaşım Evreleri) :
• Kurbağadaki döllenmiş yumurta hücresinin gelişmesi sonucu larva oluşur.
• Balığa benzeyen larvalar gelişerek iribaş olur.
• Zamanla iribaş büyüdükçe önce arka bacaklar, sonra ön bacaklar çıkar ve en sonunda kuyruk kaybolur.
• Bundan sonra genç yavru kurbağa oluşur. Yavru kurbağa da gelişerek ergin kurbağa haline gelir.
Kurbağanın gelişimi sırasında geçirdiği başkalaşım evreleri sırayla;
Yumurta → Larva → İribaş → Yavru Kurbağa → Ergin Kurbağa


Yukarıda Jurassic döneme ait timsah fosil buluntuları ve ona göre yapılmış canlandırmayı görüyorsunuz.160-200 milyon yıl önce dünyanın içinde bulunduğu ortam,koşullar Jurrasic dönemi olarak adlandırılmıştır.

http://en.wikipedia.org/wiki/Geologic_time

http://en.wikipedia.org/wiki/Crocodile


Günümüz timsah çeşitlerinden birisi olan crocodile ise yukarıda görülmektedir.

Harun Yahya ekibinin yaptığı çarpıtmaların başında canlıların hiç değişmedikleri,milyonlarca yıl önce nasılsalar o halde kaldıkları gelir,yukarıdaki fosil buluntuları tersini söylemesine rağmen.Bunlara da çoğu insan "inanır"

Evrim teorisini bilmiyorsanız ki bu coğrafya halkının %99'u evrim teorisini bilmez,bu yalanlara "inanır".

Evrim teorisi hakkında en yaygın bilinen yanlışlardan birisi de her canlının aynı hızda evrimleşeceğini sanmaktır.

Evrim her canlı için aynı hızda ilerlemek zorunda değildir.Bazı canlılar için ayrı hızda ilerler,bazı canlılar için aynı hızda.

Aynı beslenme,aynı üreme,aynı saldırı ve savunma sistemlerine sahip,aynı doğal ortamda yaşayan canlılar için evrimin hızı çoğu zaman aynıdır denilebilir.

Kedigiller ailesi gibi...(Arslan,kaplan,leopar,Çita .....)
Ama denemediği durumlar da olabilir.

Örneğin aynı primat kökenden gelen maymun ve insan için evrim farklı hızlarda ve farklı şekilde ilerlemiştir.

Çünkü insan ve maymunun beslenme,savunma,saldırı şekilleri,sistemleri,yaşama süreleri birbirinden farklılaşmıştır.

Beslenme,üreme,savunma,saldırı,yaşamda kalma süreleri birbirine benzer olan ve aynı ortamda yaşayan hayvanlar arasında karşılaştırma yapmak daha doğru sonuç verecektir.

Timsahın 200 milyon yıl önceki haliyle şimdiki hali arasında görünüş olarak büyük farklar yok.

Neden?

Aslında bu soruya verilecek yanıtlar evrimi en güzel açıklayan ve teorinin doğruluğunu göstermesine rağmen tam tersi sanılması cehalet ve çarpıtmadan kaynaklanmaktadır.

Evrim teorisinin dayanakları çok yalındır.Bu dayanakları temel alan açıklamalar doğru veya doğruya en yakın açıklamalardır.

Nedir bu dayanaklar?En yalın haliyle;

Beslenme,savunma ve/veya saldırı,üreme baskısı altındaki canlıların doğal seçilime maruz kalmalarıdır.


O halde yukarıdaki temelleri farklı olan canlıların da evrim süreçleri farklı olacaktır.

Bir kurt ile bir antilopun,bir kedi ile kuşun,bir kartal ile bir geyiğin...bir fare ile bir kelebeğin evrim süreçleri aynı işlemez.Çünkü bu saydıklarımın hepsinin beslenme,üreme,savunma,saldırı sistemleri farklıdır,yaşamda kalma süreleri farklıdır.


O halde maymun ve insanın evrimlerinin farklı olması kaçınılmazdır..o halde "insan evrim geçirdi de maymun evrim geçirerek neden insana daha çok benzer hale gelmedi" sorusu teorinin bilinmediğini gösteren bir sorudur.

Timsahlar savunma,saldırı,beslenme,üreme,yaşamda kalma süresi olarak nerede kalıyorlar? sorusunun yanıtlarını yazdığımız zaman bu sorunun yanıtı verilmiş olacak.İşte bu kadar basit.

Timsahların ortalama ömrünün 70 yıl olduğunu,115 yaşına kadar da yaşayabildiklerini biliyoruz.

http://en.wikipedia.org/wiki/Crocodile

Uzun süre yaşamak demek daha çok üreme olasılığının artması demek.Bu önemlidir,çünkü timsahlar yumurtadan çıkar çıkmaz timsah olmuyorlar,yavru timsahların çoğu,kuşlara hatta diğer timsahlara yem olmaktadır.

1-O halde çok üremesi bir avantajdır.


Timsahlar temellerini saydığımız;aşağıdaki her parametrenin en üst bölümüne girerler.

"Beslenme,savunma ve/veya saldırı,üreme,yaşamda kalma süresi"

Ancak bunlardan belirgin şekilde göze çarpan üstünlükleri "beslenme ve saldırma,savunma, özelliklerdir.Yaşamda kalma sürelerinin uzun olması da üreme avantajını getirmektedir.

Timsahın en belirgin üstünlüğü hem karada hem suda yaşayabilmesi,hem karadaki hem suda yaşayan canlılarla beslenebilmesidir.
Diğer üstünlüğü ise hiçbir yiyeceği ayırt etmemesidir.

İşte bu nedenle timsahlar diğer çoğu canlı gibi beslenme sorunu yaşamazlar.

2-Beslenme şekli büyük avantajdır.

Saldırı ve savunma şekli en üst düzeydedir,suda veya karada yaşayan hiç bir canlı timsahın güçlü çeneleriyle baş edemez.Karada zor durumda kalsa bile suya girerek kara canlılarından kurtulabilir,suda tehlikede ise karaya çıkarak kurtulabilir.Oysa aslan tarafından kovalanan bir geyik suyun içine girerek aslandan kurtulamaz veya suyun içinde köpek balığının peşinde olduğu bir balık karaya çıkarak köpekbalığına yem olmaktan kurtulamaz.

3-O halde saldırı ve savunma sistemleri mükemmeldir.Evrim teorisi ne der?

Bir canlının genlerinde meydana gelen ve gelecek kuşaklara aktarılan özellikler o canlıya yukarıdaki 3 maddeyi getirecek şekilde avantaj sağlıyorsa o genetik özellikler popülasyonda yaygın hale gelir ve doğal seçilimden başarıyla geçerler.Böylece canlı zamanla avantaj sağlayan özelliklere sahip olur.

Timsahta ona avantaj sağlayan tüm özellikler olduğu için timsahta meydana gelen genetik değişiklikler çarpıcı farklılık yaratacak kadar olmamıştır.Yaşadığı yere göre(ava göre) çene yapısı ve gövde büyüklüğü değişmiştir...

O halde timsahın üstün yapısında meydana gelen genetik değişiklikler timsaha yeni avantajlar getirmemiş,dezavantaj getiren değişiklikler de timsahın olduğu halinden kötü olmuş olabileceğinden timsah evrim sürecinde fazla değişmemiştir.