Ouija Tahtası


Ouija Tahtası

Kısaca ona konuşan tahta diyebiliriz. Doğa üstü varlıklarla iletişime geçerken sorulan sorulara bu tahta yardımı ile cevap verir ruhlar, cinler yada artık o anda ne çağırdıysanız.
Adı Fransızca oui yani evet ve Almanca ja yani yine evet anlamına gelen kelimelerden gelir. Cadı tahtası olarakta adlandırılmaktadır.

Ouija, üzerinde bir dilin tüm harflerinin yazılı olduğu bir düzlemden, harflerin ve işaretlerin belirtilmesini sağlayan saat benzeri sarkaçlı döner bir cisimden oluşur. Ek olarak çağırılan varlığın yorulmaması için rakamlar, evet, hayır, hoşçakal gibi kısaltmalarda kullanılabilir. Sadece harfler, rakamlar ve sarkaçtan oluşan materyallerden ibaret Ouija’lar da vardır. Genelde her kültürde o kültürün alfabesiyle harflerinin yazılı olduğu bir zemin üzerine de en az 2 kişinin el temasının olduğu bir nesne; hangi harf üzerine gidiyorsa, bu harfler not edilerek ruhani bir varlıkla iletişim kurulduğuna inanılır veya iddia edilir.
Her insan gençliğinde kendi ouija tahtasını oluşturduktan sonra arkadaşları ile toplanıp doğaüstü varlık çağırma seansı düzenlemiştir. Ben düzenlediğimi itiraf edebilirim. Her ne kadar kimsecikler gelmese de ouija tahtası (masa üzerine kâğıda yazılmış 29 harf ve evet hayır kelimeleri) üzerindeki kola kapağı ya da kahve fincanı hareket etmiştir. Muhabbetler genelde; “oynatmayın abi şunu”, sen mi oynatıyorsun lan”, “abi valla ben oynatmıyorum” gibi başlayarak sonunda kapağı ya da fincanı oynatan kişi dâhil doğaüstü bir varlığın geldiğine inanır ve korku içerisinde ayin son bulur.
Benim katıldığım ayinler bu şekilde gerçekleşse de Ouija tahtası ile doğaüstü varlıklarla iletişime geçilebileceğine inanan insanlardanım. Ruh veya hayalet değilde iletişime geçilen varlıkların cin olduğu kanısındayım.
Ouija’nın geçmişi hakkında birçok söylenti vardır. Ancak bu iddiaların pek çoğunu destekleyen kanıtlar bulunmamıştır. Bilinen en eski Ouija tablaları i.s. 1200 ve 540 yıllarına dayanırlar.

Eğer bu tahtanın başına berrak bir niyet olmadan oturursanız , o zaman berrak olmayan şeyi çekersiniz. Aynı şekilde eğer tahtanın başına korkularla oturursanız , o zamn büyük olasılıkla sizi korkutacak varlıkları çekersiniz. Sizin egemen bir varlık olduğunuzu , ve sözünüzün yasa olduğunu hatırlayın. Birçokları Ouija’yı bir oyun olarak görür; kesinlikle öyle değildir. Siz onu iyi bilgi almak ve gelişmek için kullanabilirsiniz.

Tüm gerçek bilgelik kendi içinizden gelir.Size böyle araçları gelişmeye yönelik berrak bir niyetle kullanmanızı tavsiye etmeme karşın, aslında, size kendi içinize yönelip rehberliğinizi orada aramanızı tavsiye ederim. Belki Ouija tahtası sizin için bir atlama-taşı olabilir; bu sizin kararınıza bağlıdır.

Bir zekanın gayri-fiziksel olması onu bilge ya da yararlı kılmaz! Astral dünya bildiğiniz şekliyle zamanın ötesindedir, ve dolayısıyla, oradaki varlıklar geleceğe ilişkin bilgileri elde edebilirler. O katta çok yüksek varlıklar da vardır, bunlar ya oraya odaklanmış olanlara rehber ve öğretmen olarak hizmet eden varlıklar, ya da Dünya’daki tüm fiziksel yaşamlarını tamamlamış olup da, kendi ruh grububnun hala enkarne halde bulunan üyelerine hizmet etmek için astral katta kalmak için kalmış olan ruhlardır.

Ouija, doğaüstü varlıklarla iletişim kurmaya yaradığı iddia edilen bir metafizik gerecin adı. İsmi Fransızca oui (evet) ve Almanca ja (evet) kelimelerinden gelir. Ouija, üzerinde bir dilin tüm harflerinin yazılı olduğu bir düzlemden, harflerin ve işaretlerin belirtilmesini sağlayan saat benzeri sarkaçlı döner bir cisimden oluşur (ek olarak rakamlar, evet, hayır, hoşçakal vb. sözcükler de bulunur). Sadece harfler, rakamlar ve sarkaçtan oluşan materyallerden ibaret Ouija’lar da vardır.

Ouija’nın geçmişi hakkında birçok söylenti vardır. Ancak bu iddaların pek çoğunu desketekleyen kanıtlar bulunmamıştır. Bilinen en eski Ouija tablaları i.s. 1200 ve 540 yıllarına dayanırlar.

Günümüzde kullanılan Ouija, M. Planchette adlı bir Fransız ruhbilimcisi tarafından 1853′te tasarlandı. Satışına ise 1886 yılında başladı.
Bu araç bildiğimiz gibi insanların ruhlardan haber almak için kullandıkları üzerinde harfler ve işaretler bulunan bir tahtadır. Ouija tahtası gibi aletleri kullanırken , berrak ve karalı bir niyet oluşturun. O tahta ile geçireceğiniz zamanı kutsayın , ışığı çağırın, Evren’deki sevecen ve bilge herşeyi davet edin , ve size sadece en yüksek öğretmen rehberlerin gelmesini isteyin. Ve almak istediğiniz bilgi konusunda kesin ve sarih olun. Çekim yasası gereği , siz kendinize dikkatinizi verdiğiniz şeyi çekersizniz. Eğer sizi ruhen yükselten , daha yüksek bir yol için eğiten şeyi ararsanız , o zaman Ouija tahtası ile geçireceğiniz ödüllendirici celselerden keyif alabilirsiniz.