Rothschild Ailesi: İlluminati'nin ve Yeni Dünya Düzeni Gizli İttifakı

Rothschild Ailesi: İlluminati'nin ve Yeni Dünya Düzeni Gizli İttifakı:

1. Sadrazam
Firavunun altında yer alan sadrazam ve ruhban sınıfından oluşan piramit modeli bir yapısı olan antik Mısır’daki devlet yapısındaki gibi, bugünün monarşik rejimler otorite sağlamak için çok daha karmaşık bir piramit model kullanmaktadırlar.

Sadrazama sahip olan Mısır firavunu gibi, QE2 (İngiltere Kraliçesi Queen Elisabeth II)’nin da “en güvenilir danışmanı” olan sadrazamı vardır ve ismi de Evelyn Rothschild’dir ve dünyanın ikinci en güçlü zenginidir. Ayni zamanda dünyanın finans merkezi olan City State of London’un lord’udur. Lord Rothschild ve onun gücü, 13 şehir konsülünün temsilciliğinin arkasına gizlenmiştir.

Lord Evelyn Rothschild ne kadar zengin ve güçlüdür? Tarihi olarak Rothschild ailesinin serveti yer altı mahzenlerinde gizlidir. Rothschild’in gizli servetinin kayıtları hiçbir zaman denetlenmemiş ve muhasebeleştirilmemiştir.

Aile tarafından kısıtlanan biyografileri servetlerinin giderek azaldığı yönünde hilelidir. Fakat araştırmacıların tahmini servetleri 500 Trilyon dolar – tüm dünyadaki servetlerin yarısıolduğu yönündedir.

Sayısız şatoları, otelleri, bağları, yarış atları ve egzotik tesislerinin yanında Rothschildler 1800’lerde Routers’i satın aldı. Ardından Routers Associated Press’i satın aldı ki bu yolla seçilmiş yeni hikayeleri gün aşırı tüm dünyaya duyurmaktadır. Menfaatlerini sahibi oldukları 3 ana televizyon ağı kanalıyla korurlar ve medyanın –ki onun da sahibidirler- dikkatini kendilerinden uzak tutarlar.
Son zamanlara kadar, İngiltere Kraliyet Madenleri’nin sahibi ve işleticisiydiler. Bu sayede yine yönettikleri Bank of England’ın da altın acenteliğini sürdürdüler. Günlük cirosu 30-40 milyon ons altın (11 trilyon dolar) olan LBMA –London Bullion Market Association- (Londra Külçe Altın Kurumu) kontrolünü yaptılar. Sadece dönen ticaretin komisyonu sayesinde Rothscildler her hafta milyonlarca dolar kazandılar. Ayrıca dünya piyasasında altının fiyatını da kontrol ederek fiyat iniş çıkışları sayesinde de kar elde ettiler.

Asırlar boyunca, Rothscildler trilyonlarca dolar değerindeki külçe altını yer altı mahzenlerinde sakladılar ve dünya altın üretiminini kontrol ettiler. Dünyanın en büyük petrol şirketi olan Royal Dutch Shell (Bildiğimiz “Shell”) firmasındaki menfaatlerini kontrol ettiler. Düzmece yardım faaliyetleri ve Vatikan’ın ve “Black Nobility”nin servetlerinin yer aldığı gizli hesapların bulunduğu denizaşırı (off-shore) bankacılık faaliyetleri Rothschild Swiss Bank, vakıflar ve holding firmaları aracılığıyla yönettiler.

Her ne kadar Evelyn Rothschild yaşlı ve zararsız bir adam görünümünde olsa da, bu konularda hiç hata yapmadı. Rothschild ve onun ataları; elle seçilmiş devlet başkanları, iflas etmiş menkul kıymet borsaları, haczedilmiş milletler, tezgahlanmış savaşlar, finanse edilmiş katliamlar ve fakirleştirilmiş milyonlarca insan oluşturmuşlardır.
Tek bir ailenin biriktirdiği servet dünyadaki tüm insanların beslenmesine, giyinmesine ve barınmasına yetecek düzeydedir.
Evelyn Rothschild nasıl QE2 (İngiltere kraliçesi Queen Elisabeth II)’nin sadrazamı ve “Black Nobility”nin (Ayrı makalede açıklayacağım kimler olduğunu – KD) “Godfather”i oldu? Doğmacadan. Evelyn Rothschild Mayer Amschel Rothschild’in torununun torununun torununun büyük oğludur ve “godfather”lik silsile yolu ile David de Rothschild’e geçecek.

2. Mayer Amschel Bauer.

Hikayeleri 18. yüzyılda Frankfurt (Almanya) da, Frankfurt-Main isimli taş döşeli sokakta başladı. Mayer Amschel Bauer, Moses Amschel Bauer isimli bir kuyumcu ve tefecinin oğludur. Dükkanının kapısında kırmızı renkli altıgen bir şilt (kalkan) asılıydı. Ne zaman ki Mayer babasının işini devraldı, Bauer olan soyismini Rothschild (Almancada KIRMIZI ŞİLT demektir) olarak değiştirdi. Altıgen kırmızı şilt o dönemin devrimci dünya hareketinin simgesiydi.

Aile biyograficileri Mayer Rothschild’i , ara sıra soylu müşterilerine birkaç madeni para satan ve ailesiyle birlikte dükkanının üzerinde yaşayan fakir bir adam olarak tarif ederler. Aksine, Mayer büyük miktarda altını, değerli madeni parayı (sikke) ve mücevheri evindeki gizli yerlere zulalayan birisiydi.

Bu gizli yerlerden özel birisi de, yer altı tünelinden geçerek kasasına ulaştığı, arka avlusundaki yer altı mahseni idi. Mayer 5 erkek çocuğuna ticaretin sırrını söyledi. Onlar için sadece bir baba değildi. Ayni zamanda efendileri ve işverenleriydi. Onlar için o “Lord Mayer”di.

3. Illuminati’nin ve Yeni Dünya Düzeni Gizli İttifakı’nın doğuşu.

1773’te Mayer 12 tane devrimci kafalı servet sahibini kuyumcu dükkanına davet eder. Birlikte dünya servetini yönetmenin planını formüllendirirler. Yeni Dünya Düzeni’ni yaratmak için gizlice servetlerini çekerek dünya milletlerini iflas ettirme anlaşması yaparlar.

Mayer bağlantılarını kullanarak, Almanya’nın Hesse-Kassel bölgesinin hükümdarı olan Prens Wilhelm IX Landgrave’ı ekibine çeker. Prens Wilhelm, Hesse bölgesi askerlerini eğiterek paralı asker olarak kiralayan soğukkanlı bir tefeci olarak ünlüydü.

Kendisini Avrupanın en zengini yapan kan parası tüccarı olarak meşhurdu Prens Wilhelm. Mayer Rothschild, savaş alanlarında ölen her Hesse’li asker başına komisyon alan birisi olarak Wilhelm’in acenteliğini yapmaya başladı. Oğullarını da, asker kiralayan milletlerden kan parasını tahsil etmekte yardımcı olmaları için Wilhelm’e kiraladı. Savaşlar “kan parası” için iyi olduğundan Wilhelm, aristokrat ilişkilerini kullanarak Danimarka’da ve İngiltere’de savaşları provoke ediyordu.

İngiliz kralı George III, Amerikalı kolonistlerle savaşmak için Mayer Rothschild ve Wilhelm’den Hesse’li askerler kiralar. Amerikalı kolonistler ayni zamanda, okları ve mızrakları ölümcül silahlar karşısında faydasız olan milyonlarca Amerikan yerlisini vurmaktadırlar. İnsanlık tarihinin en kötü soykırımı Nazi Almanyası’nda değil Amerikan topraklarında olmuştur.

1776’da İngiliz ve Hesse’li ordular Amerikan kolonistleriyle savaşmak için Amerika kıyılarına varırlar.
By 1776 British and Hessian troops arrived on American shores, ready to fight the American colonists.
Kolonistler bağımsızlıklarını ve Mayer Rothschild de savaş meydanlarında ölen her Hesse’li asker başına kan-parasını kazanır.

Avrupa’ya dönüşte, Napolyon güçlü ordusu ile Avrupa’nın efendisidir. Ne zaman ki Napolyon ordusuyla Almanya’ya yürümeye başlar, Wilhelm hayatı ve büyük serveti için endişelenmeye başlar. Mayer Rothschild’in eline Hesse’li askerlere ödemesi için 3 milyon dolar verir ve akrabalarının yanına sığınmak üzere Danimarka’ya kaçar.

Mayer Rothschild dünya devrimci ağından bir borsa bahşişi almıştır. Hesse’li askerlere vermek yerine kendi ülkesindeki borsaya yatırır bu 3 milyon doları. Yeni servetiyle Mayer Rothschild, 5 oğlu tarafından yönetilmek üzere Londra, Paris, Napoli, Frankfurt ve Viyana’da olmak üzere 5 tane banka kurar.

1812 senesinin 19’unda Mayer Rothschild 68 yaşında ölür. Bırakacağı mirasın hiçbir zaman yabancıya açıklanmaması, her türlü iş ilişkisinde gizlilik ve merhametsizliğin sürdürülmesi ve aile servetinin aile içinde kalmasını teminen tüm evliliklerin kendi akrabaları ile yapılması talimatlarını vermiştir.
Bütün kardeşler, atalarının dünya devrim rüyasına kendilerini adarlar. Ki bu rüya, bütün dünyayı “Tek Dünya Devleti” eliyle kontrol etmekten ibarettir.

Mayer Rothschild’in en başarılı iki oğlu; Londra bankasını yöneten Nathan ve Paris bankasını yöneten James oldu. Birlikte hikayenin yönünü (yüzünü) değiştirdiler ve tüm Avrupa tarafından tanınan “Demon Kardeşler” oldular. Babaları dünyayı yönetmeleri için onlara detaylı olarak NWO (New World Order) Yeni Dünya Düzeni planını verdi. Adam Weishaupt 1 mayıs 1776 da Rothschild parası ile planı tamamladı ve yazdı. Bu plan geleceğe yönelikti ve bütün NWO üyelerinin gelecek yüzyılda siyasi (politik) pozisyonlara yerleştirilmesini içeriyordu.

Savaşları provoke ederek çıkartan, her iki tarafa silah satarak para kazanan, savaş kredileri ile kar elde eden ve dünya milletlerini Bölen-Zapteden (Divide & Conquer) bir plandı bu. Savaştan, terörden ve kargaşadan dolayı bitmiş insanlık kurtuluş umuduyla derhal Tek Dünya Hakimine ve Tek Dünya Ordusuna boyun eğecektir.

Bu plan toplumsal düşüncenin kontrol edilmesine dayanmaktadır. Bu amaçla ; gazete evlerini, TV ağlarını, basım evlerini ve film şirketlerini satın almak ve hisselerini kontrol etmekten geçer. Sporlar, oyunlar ve alkol kitleleri meşgul etmek için kullanılmalıdır. Kanunlar değişmeli, bankalar tekelleşmeli ve halklar ve milletler itaatkar borç köleleri haline getirilmelidir.

Rothschild finansı ile Adam Weishaupt gizli bir devrimci grup oluşturdu. İsmi ILLUMINATI! . Sadece üstün yetenekli kişilerin cahil kitleleri yönetmeye hakkı olduğuna dair ikna ederek binlerce etkili üye devşirildi. Fransız polisi, Almanyadan Fransaya gitmekte olan bir Illuminati kuryesini sorgulayınca planı açığa çıkardı. Illuminati yeraltına çekilmeye zorlandı. Masonlar arasına sığındılar.

4. Bank of England’ın kontrol altına alınması

Nathan ve James Rothschild , Illuminati planını dünyayı yönetmek için uygulamaya koyacak bir şemayla fikirlerini açıkladılar. Bu yol ayni zamanda onları haksız şekilde zengin edecekti. Kardeşler, Napolyon’un Fransızlar ile İngilizler arasındaki ünlü Waterloo savaşında her iki tarafı da finansal olarak desteklediler.

İngilizlerin zaferini öngörünce, Nathan Rothschild İngiliz ordularının dağılmakta olduğu yalanını yaymaya başlar ve bu sayede İngiliz hükümeti hisselerinin fiyatının düşmesini sağlar. Panikleyen İngiliz yatırımcılar tüm birikimlerini satmayabaşlar ve Nathan Rothschild kelepir fiyata hisseleri satın alır.

Waterloo’dan İngiliz zaferine ilişkin resmi haberler gelmeye başlayınca İngiltere bono piyasası roket misali yükselir ve tabii Nathan Rothschild’in serveti de! Kirli bir baskınla, Demon Kardeşler (Nathan ve James) İngilizleri alt ederek Bank of England’ı kontrolleri altına alırlar.

Heybetli servetlerini teşhir etmek için, müsrifçe bir harcama cümbüşüne düşerler. Malikaneler, modaya uygun kıyafetler alırlar ve sosyetik partiler düzenlerler.

5. Uluslar arası Bankalar ve Çokuluslu Kuruluşlar

1818’e kadar Fransız Hükümet Tahvil piyasaları ile oynayarak Fransız yatırımcılarını soydular. Plana göre, kardeşler bir uluslar arası banka kurdular ve ismini de “M. Rothschild ve Oğulları” koydular. Papa en tanınmış müşterileri oldu. Haçlı seferlerinde binlerce milyonlarca Müslümanı kesen, işkenceden geçiren Katolik kilisesi şimdi Demon Kardeşlerle ticari iş yapmaktaydı.

1823’e kadar papalığın tüm hazinesinin koruyucusu Rothschild’ler oldular ve Katolik kilisesinin tüm parasal işlerini ele aldılar. Öfkeli vatandaşlar Rothschildleri dünya para piyasasını kontrol etmekle suçladılar. Hayatlarından endişe eden Rothschildler tekrar gölgeye çekildiler ve gözlerini genç ABD’ye diktiler. Afişe olmamak için Rothschildler kendilerine iki paravan şirket kurdular. “J.P.Morgan” ve “Kuhn and Loeb.”

1906’ya kadar JP Morgan bankası Amerikan demiryollarının 1/3 ünü ve çelik endüstrisinin %70 ini kontrol etti. Sonunda, 20. yüzyılda aslan payına ulaştı. Ayrıca; ATNT, ITT, General Electric, General Motor ve Du Pond gibi firmalara sahip oldu.

6. Çin ile afyon ticareti

Rothschildler British East Shipping Company haklarını kontrol altına aldılar ve Çin ile yasadışı afyon ticaretine başladılar. Amerikanın New England’lı ailelerine küçük hisseler vermeye başladılar. Russel, Coolidge, DeLeino, Forbes ve Perkins aileleri hızlı yelkenli tekneleriyle gerçekleştirdikleri afyon kaçakçılığı sayesinde inanılmaz zenginleştiler. 1820 de Samuel Russel Perkins’in denizyolu taşıtlarını satın aldı ve ortağı Warren Deleino Jr. ile afyon kaçakçılığına başladı. (Warren DeLeino ABD başkanı Franklin DeLeino Roosvelt’in dedesidir)

İngiltere sonunda Çin’in Hindistandan satın alacağı bir emtia buldu – AFYON! Hindistandan önce birkaç kutu ve sonra binlercesini almaya başladı. Ne zaman ki Çin otoriteleri kaçak afyon ticaretini durdurmayı denediler, İngilizler hücümbotlarının içinde gönderdiler. Yaklaşık 20 yıllık bir çalkantılı dönemin ardından, 1858 deki Tien-Tsin anlaşması ile sadece afyon ticareti serbest kalmadı, ayni zamanda Cin’in uluslar arası ticaret limanlarının tümünü batı kontrolüne almış oldu.

Savaş sonrasında, afyon nerdeyse öncekinden de fazla dökülmeye başladı Çin’e ve imparatorun da bunu durduracak gücü yoktu. 1842’de Nankin Anlaşması olarak anılan afyon işi sayesinde İngilizler Çin’in elinden Honk Kong’u çaldılar. Rothschild’in afyon kaçakçılığındaki ABD’li kolu olan Russel ailesi Skull and Bones (Kuru kafa ve kemikler) kardeşlik örgütünü Yale üniversitesinde kurdu. Amerikanın büyük para aileleri kardeşliğin iç güç çemberini oluştuturlar. Taft, Russel, Schiff, Haremon, Bush, Warburg, Guggenheim, Rochefeller, Stemson, Weighouser, Vanderbild, Goodyear ve Pillsbury aileleri hep S&B üyeleridir.

Bu aileler, Amerikanın büyük para aristokrasisini oluşturmak için nesiller boyu iç evlilikler (üye aileler arasında) yaparlar. S&B üyesi Alfonso Taft oğlu William Taft’ı adeta mancınıkla beyaz sarayın tepesine fırlattı. Başkan Taft’ın 17. Anayasa Değişikliği, büyük sermaye sahiplerinin elle seçilmiş senatörler sayesinde Amerikan senatosunu satın almalarını garantilemiştir. Bugün CIA’nin en etkili üyeleri, ABD hükümeti ve büyük finans adamlarının hepsi Skull & Bones üyeleridir.

Hollywood filmlerinin pek çoğu Illuminati Lehman Brothers, Rothschild acentesi Kuhn and Loeb ve Goldman Sacks’ın sahipliğindedir.