Tanrı parçacığı ararken onu buldular: Chi_b!


Tanrı parçacığı ararken onu buldular: Chi_b!

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) bilim adamları, atomların çekirdeğinin oluşmasına yardımcı olan yeni bir parçacık keşfettiklerini açıkladı
Keşif, Cenevre yakınlarındaki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda (BHÇ) yürütülen ATLAS deneyinden elde edilen veriler kullanılarak yapıldı. 13 Aralık’ta CERN bilim adamları, parçacıklara kütlelerini verdiği düşünülen ve “Higgs Boson” adlı atomaltı parçacığının izini bulduklarını ancak elde edilen verilerin keşif olarak nitelenemeyeceğini açıklamıştı.

Chi_b (3P) olarak adlandırılan yeni parçacık, Higgs Boson’dan farklı olarak iki kısımdan oluşuyor: “Alt tanecik’’ diye bilinen temel parçacık ve bu parçacığın karşıt taneciği.

Bu iki tanecik bir araya geldiğinde atom çekirdeklerini bir arada tutan gücü oluşturuyor. Chi_b (3P), BHÇ’nin bulduğu ilk parçacık oldu.