Kontrol Edilebilir Rüya


Kontrol edilebilir rüya, uyku ile uyanıklık arasında olan birinin rüya gördüğünün farkında olması halidir. Bu durum, şizofren gibi psikotik süreçlerdekiyle benzerlik göstermekte.
European Science Foundation (ESF) bir çalışmasında kontrol edilebilir rüya görme sürecindeki beyin aktivasyonuyla psikozlar arasında benzerlikler buldu. Ve bununla ilgili olarak da “rüya terapisi” nin psikiyatrik tedavide kullanılabileceği önerildi.

Kontrol edilebilir rüya, uyku ile uyanıklık arasında olan birinin rüya gördüğünün farkında olması halidir. Bu durum, beyinde farklı bir elektriksel aktivasyona neden olmakta ve bu aktivasyon şizofrengibi psikotik süreçlerdekiyle benzerlik göstermekte.

Frankfurt Üniversitesi’nden Ursula Voss nörolojik ve psikiyatrik hastalık kaynaklı rüyalarla sağlıklı rüyalar arasındaki farka dayanan yeni bir terapötik yaklaşımın geliştirilmesinde kontrol edilebilir rüyalar ile psikotik durum arasındaki ilişkinin önemine dikkat çekti.

Voss’a göre kontrol edilebilir rüya aşamasında beyinde bir tür kopma gerçekleşiyor; bu da mantıklı düşünme, duygusal tepki gibi zihinsel süreçlerde bilinç kaybıyla ilişkili bir süreçtir.

Yeni bulguların rüya terapisinde kullanılabileceği düşünülmekte; örneğin geceleri kabus gören birinin bilinçli bir şekilde uyanmasının sağlanması gibi.