Rutenya Kiril Alfabesi


Ölü bir doğu Slav dili olan Rutencenin, Kiril alfabesine dayalı alfabesidir. Rutence bu alfabeyle yazılırdı. Fakat dil yok olunca bu alfabe de kullanılmadı.

Rutenya Kiril Alfabesi 

Az : Аа =а

Buki :Бб=b
Vědi:Вв=v
Hlahol’:Гг,Ґґ=g
Dobro:Дд=d
Est’:Єє=e,ye
Živěte:Жж=ž
Žělo:Ss=dz
Zemlja:Зз=z
Iže:Йй=i(yi)
I:Ии=i
Kako:Кк=k
Ljudi:Лл:l
Myslite:Мм:m
Naš:Нн=n
On:Oo=o
Pokoj:Пп=p
Rci:Pp=r
Slovo:Cc=s
Tverdo:Тт=t
Uk: Ѹѹ=u
Fert:Фф=f
Khěr:Хх=h
Ō:Ѡѡ=ō
Tsi:Цц=ts
Tšerv:Чч=ç
Ša:Шш=ş
Šta:Щщ=štš
Jer :Ъъ=sertleşme
Jerek:Ьь=yumuşama
Jery:Ыы=ı
Jet’:Ѣѣ=ē
Ja:Яя=ya
Ju:Юю=yu
Ęs:Ѧѧ=ẽ
Ksi:Ѯѯ=ks
Psi:Ѱѱ=ps
Ižica:Ѵѵ=ü,w