Bir Garip Mostar

Mostar Köprüsü 1566 yılında Osmanlı Mimarı Hayrettin tarafından yapılmıştır... Zamanla bulunduğu şehre de ismini veren Mostar Köprüsü şehri ikiye bölen Nereva Nehri üzerine kurulup bağlantıyı sağladığından barışın ve kardeşliğin de simgesi haline gelmiştir. Yıllarca köprü şehrin cesur gençleri tarafından erkeklik rüştünü ispatlama platformu olarak kullanılmıştır. Yıllar yılı nice tüccar nice seyyah geçmiştir Mostar Köprüsünden... Belki de hepsi bir yanında Hırvatların bir yanında Boşnakların yaşadığı şehrin simgesi köprüden geçerken kardeşlik dolu o havayı solumuşlardır.

Ne yazık ki neredeyse 500 yıllık tarihe tanıklık eden köprü, Bosna Savaşı zamanında önce Sırplar tarafından tahrip edilmiş ve 9 Kasım 1993 yılında Hırvatlar tarafından tamamen yıkılmıştır. Mostar Köprüsünü Nereva Nehri'nin sularına gömen Hırvat tankları,  Bosna'da "kardeşik ruhunu" da adeta yerle bir etmiştir. Köprü 1997 yılında TİKA (Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı), Unesco ve Dünya Bankası desteği ile aslına uygun olarak tekrar inşa edilmiştir. Tekrar inşa sırasında nehrin derinliklerinden çıkarılan orjinal parçaların da kullanılmasına da özen gösterilmiştir. Yıkılan parçaların yeniden kullanılmasıyla  parçalanan Kardeşlik Ruhu da onarılmaya çalışılmıştır. Ancak şehri gezdiğinizde evlerin duvarlarında görebileceğiniz izler ve Mostar Köprüsü'ne inerken taşa yazılmış don't forget "unutma" yazısı her ne kadar yaralar sarılmış olsa da burada tüyler ürpertici bir savaşın yaşandığını adeta yüzünüze çarpmaktadır. Bu güzel şehir artık adeta hüzün kokar ve ayrılırken buruk bir his armağan eder bizlere...
Geriye dönüp baktığınızda yenilenmiş haliyle bir garip mostar  şehrin bekçiliğini yaparcasına başı dimdik durur ve arkamızdan el sallar. Mostardan ayrılırken artık hava gurbet kokar.