ÇAKRA NEDİR


CHAKRA NEDİR - ÇAKRALAR

Asya ve Ortadoğu, düşünce, kültür, inançlar ile felsefelerinde, ve bu yörelerde hayat bulan mistik, kutsal görüşlerde, bir çok öğretilerde, Çakra  insan vücudunda bulunan metafiziksel ve/veya biyofiziksel  enerjinin bağlantı noktası olarak düşünülmüştür.  


İnsanların vücudunu çevreleyen elektromanyetik alana aura denir. İnsan aurası evrensel enerjiden beslenir ve süreli olarak evrensel enerjiyle iletişimdedir.Çhakra

İnsanların vücudunu çevreleyen elektromanyetik alana aura denir. İnsan aurası evrensel enerjiden beslenir ve süreli olarak evrensel enerjiyle iletişimdedir. Aurada 7 tane enerji merkezi bulunur bu enerji merkezlerine CHAKRA denir.
Günümüzde Kirlian Tekniği ile insan aurası fotoğraflanmıştır. Chakra Sanskritçe de tekerlek anlamına gelmektedir. İnsanda bulunan bu enerji merkezleri girdap şeklinde dönen enerji alanından oluştuğu için onlara bu isim verilmiştir.
Chakralar tarafından emilen yaşam enerjisi tüm vücuda dağılır ve bedenin yaşamını devam ettirmesini sağlar. Chakralar yerlerinin endokrin sistemi bezleri üzerine denk düştüğü anlaşılınca batı dünyasında tıp alanında da kabul gören kavramlar olmuştur.
Günümüz modern tıbbının endokrin sistemi üzerinde yaptığı çalışmaları M.Ö ki yıllarda doğu bilginlerinin yaptığını ve topladıkları bilgilerle bu enerji merkezlerini açıkladıklarını söyleyebiliriz.
Chakralar ile ilgili ilk bilgiler çok eski yazıtlara dayanmaktadır. Doğu uygarlıkları chakraları M.Ö 5000 yıllarına varan bir süre önce keşfetmişler vechakraların özelliklerini inceleyerek bir çok bilim geliştirmişlerdir. Yoga,reiki,meditasyon gibi bir çok doğu bilimi chakraların enerji dengesinin sağlanması ve bu şekilde daha sağlıklı yaşama düşüncesi üzerine kurulmuştur.
Gerçektende doğu dünyasında insanın hayal sınırlarını zorlayacak kadar uzun süre sağlıklı olarak yaşayan insanların olduğu bilgisi günümüzde dünyaya yayılmıştır. Chakralar konusunda anlatılacak çok şey vardır çünkü bu enerji merkezleri bedensel,ruhsal ve zihinsel sağlığımız üzerinde önemli etkiler yaparlar ve ruhsal gelişimi belirlerler. Kendimizle ve evrenle olan uyumumuz chakraların çalışmasıyla direk ilgilidir.
Alternatif tıbbın bir çok alanında yapılan çalışmalar temel olarak chakraların daha düzenli çalışmasına ve enerjilerinin dengelenmesine yöneliktir. Birchakrada sorun oluşunca bu öncelikle chakra ile bağlantılı organları sonra tüm vücudu olumsuz olarak etkilemektedir.
Hastalıkların nedeni de chakradaki bloke olmuş, aşırı artmış yada dengesini kaybetmiş olan enerji alışverişidir. Biyoenerji,reiki,aromaterapi,doğal taşlarla tedavi gibi bir çok doğal tedavi yöntemi chakraların daha sağlıklı olmasını sağlamak üzerine kurulmuştur .Chakraların sağlıklı bir şekilde çalışması bedensel,ruhsal ve zihinsel sağlığı sağlayacaktır.

Çakralar

Tanımı: Çakra, Özellikle, Hint Felsefesi ve Asya kültürlerinde, insan vücudunda bulunan metafiziksel ve/veya biyofiziksel  enerjinin bağlantı noktası olarak düşünülmüştür.Chakra Sanskritçede tekerlek anlamına gelmektedir. İnsanda bulunan bu enerji merkezleri girdap şeklinde dönen enerji alanından oluştuğu için onlara bu isim verilmiştir.
Vücuttaki enerji merkezleridir. Sürekli devir halindedir. Bu yüzden Sankrit’çe tekerlek anlamına gelen chakra adı verilmiştir. Devir yönüne bağlı olarak enerjiyi çeken veya iten bu dönüştür.
Cinsiyete bağlı olarak sağa ya da sola doğru döndüklerinden erkekle kadının enerjileri birbirini tamamlar.
Erkekte sağa doğru olan chakra dönüşünün kadında zıt yönde olmasının açıklaması budur.
Değerli taşlarla çalışırken söz konusu olan enerji merkezlerinin yönünü izleyebilirsiniz.


İşte insan vücudunun enerji merkezleri:1. CHAKRA - KÖK CHAKRA

Bu chakra, diğer chakraların yaşamsal temelini oluşturur ve yaşam gücünün kaynağıdır. İç dengeyi sürdürebilmek için kök chakra yedinci chakrayla her zaman uyum içinde olmalıdır. Çakralar

1.Chakra;Makatla üreme organlarının arasında bulunur. Kuyruk sokumuyla bağı vardır ve aşağıya açılır.
Renk: Parlak alev rengi.
Temel ilke: Var olmak için maddi irade.
Bedendeki İlgili Bölgeler: Omurga, kemikler, dişler ve tırnaklar gibi bedendeki tüm sert bölgeleri. Makat, düz ve kalın bağırsaklar prostat bezi. Kan ve hücre yapımı.
İlgili salgı bezleri: Böbreküstü bezleri.

1.Chakra'nın Amacı ve İşlevi:

Onu açmayı başaranlar dünyadaki yaşamı tüm yönleriyle kabullenecekler, fiziksel varlıklarına evet diyecekler ve dünyasal güçlerle uyum içinde yaşamaya ve davranmaya hazır olacaklar.
Diğer chakraların yaşamsal temelini oluşturur ve yaşam gücünün kaynağıdır. İç dengeyi sürdürebilmek için kök chakra yedinci chakrayla her zaman uyum içinde olmalıdır.

Bu çakra için uygun olan taşlar:
AKİK (AGATE)   -  GÜNEŞ TAŞI  -  HEMATİT  -  JASPER  -  KARNEOL (KAN TAŞI)  -  KRİSTAL KUVARS  -  MERCAN  -  ONİKS  -  TOPAZ  - YAKUT  -  ZİRKON

2. CHAKRA - SAKRAL CHAKRA

2. çakra, Cinsel Çakra ve Seks Çakrası da denir. Süzülmemiş, ilkel duyguların, cinsel enerjilerinin ve yaratıcılığının merkezidir. Tüm biyolojik yaşamın kaynağı olan su ile tanımlanır ve astrolojik düzlemde ki duygusal küreye karşılık gelir. Çakralar

2.Chakra;Cinsel organların üstündedir. Kuyruksokumu bağlantılıdır ve öne doğru açılır.
Renk: Turuncu.
Temel ilke: Varlığın yaratıcı üremesi.
Bedendeki İlgili Bölgeler: Leğen kuşağı kemikleri, üreme organları, böbrekler, mesane. Kan, lenf, mide suyu ve sperm gibi bütün sıvılar.
İlgili salgı bezleri: Yumurtalık, prostat bezi, erbezleri.

2.Chakra'nın Amacı ve İşlevi:

Süzülmemiş, ilkel duyguların, cinsel enerjilerinin ve yaratıcılığının merkezidir.
Tüm biyolojik yaşamın kaynağı olan su ile tanımlanır ve astrolojik düzlemde ki duygusal küreye karşılık gelir.
Kuyruksokumu chakrası yoluyla, doğanın tümünden geçen enerjileri dölleme ve alma işlemine katılırız.

Bu çakra için uygun olan taşlar:
KIRMIZI AKİK (AGAT)   -  AYTAŞI  -  GÜNEŞTAŞI  -  KARNEOL (KANTAŞI)  -  KEHRİBAR  -  DUMANLI KUVARS  -  SARI TOPAZ  - ZİRKON


3. CHAKRA - GÖBEK CHAKRASI

3. Çakranın en önemli görevi bilinçli olarak, yaratıcı enerjisini kontrol ederek ve kullanarak düşük chakraların arzularını ve isteklerini saflaştırmaktır. Çakralar

 3.Chakra;Göbeğin iki parmak kadar üstündedir. Öne doğru açılır.
Renk: Sarıdan altın rengine kadar çeşitli nüanslar.
Temel ilke: Varlığın şekillenmesi
Bedendeki İlgili Bölgeler: Sırtın altı, karın, sindirim sistemi, mide, karaciğer, dalak, safrakesesi, otonom sinir sistemi.
İlgili salgı bezleri: Pankreas (karaciğer).

3.Chakra'nın Amacı ve İşlevi:

Bir adıyla Güneş Sinir ağı Chakrası güneşimizi, güç merkezimizi temsil eder.
Burada eterik bedenimizi besleyen, oradan da fizik bedenimizi canlandıran ve yaşatan güneş enerjisini emeriz.
Üçüncü Chakrada insanlarla ve maddi dünyayla ilişki içine gireriz. Bedenimizin duygusal enerji yaydığı bölgesi buradadır.
Üçüncü Chakranın en önemli görevi, bilinçli olarak, yaratıcı enerjisini kontrol ederek ve kullanarak düşük chakraların arzularını ve isteklerini saflaştırmaktır.
Bunun sonucunda tüm varlık düzeylerinde mümkün olan en üst dereceye ulaşılarak, yüksek chakraların ruhsal zenginliği maddi dünyada görülebilir.


Bu çakra için uygun olan taşlar:
SİTRİN  -  TOPAZ  -  KAPLAN GÖZÜ4. CHAKRA - KALP CHAKRASI

4. chakra, tüm chakra sisteminin merkezidir. Hayaller, sesler ve sözcükler duygulara dönüştürülür. Amacı sevgi yoluyla tam birleşmeye ulaşmaktır. Çakralar

4.Chakra;Göğsün ortasında kalbin hizasındadır. Öne doğru açılır.
Renk: Yeşil, ayrıca pembe ve altın sarısı.
Temel ilke: Kendini adama, nefsini yenme.
Bedendeki İlgili Bölgeler: Kalp, sırtın yukarısı, göğüs ve göğüs boşluğu, ciğerlerin alt bölgesi, kan ve dolaşım sistemi, deri.
İlgili salgı bezleri: Timüs

4.Chakra'nın Amacı ve İşlevi:

Tüm chakra sisteminin merkezidir. Hayaller, sesler ve sözcükler duygulara dönüştürülür.
Amacı sevgi yoluyla tam birleşmeye ulaşmaktır. En derin ve en canlı sevgilerin zemini olarak görülür.
Bu enerji merkezi yoluyla ruhumuzun evrensel parçasıyla, içimizdeki ilahi varlığın parıltısıyla ilişki kurabiliriz.
Ayrıca üçüncü göz ya da alın chakrasının açılması için, algıların arıtılmasında önemli bir rol oynar.


Bu çakra için uygun olan taşlar:

SODALİT  -  AVENTURİN  -  YEŞİL KALSİT  -  KRİSTAL KUVARS  -  KRİZOPRAS  -  KUNZİT  -  MALAKİT  -  PEMBE KUVARS  -  PERİDOT (ZEBERCET)  -  RODOKROZİT  -  RODONİT  -  YAKUT  -  YEŞİM  -  ZÜMRÜT5. CHAKRA - BOĞAZ CHAKRASI

5. chakra, insanın ifade, iletişim ve esin yeteneğinin merkezidir. Düşüncelerimizle duygularımız, dürtülerimizle tepkilerimiz arasında bir köprü işlevi görür.  Chakralar

5.Chakra;Renk: Soluk mavi, gümüş rengi ya da yeşilimsi mavi.
Temel ilke: Varlığın birlikte titreşmesi.
Bedendeki İlgili Bölgeler: Boyun, boğaz ve çene. Kulaklar, ses, soluk borusu, bronşlar, ciğerlerin üstü, yemek borusu, kollar
İlgili salgı bezleri: Tiroid

5.Chakra'nın Amacı ve İşlevi:

İnsanın ifade, iletişim ve esin yeteneğinin merkezidir. Düşüncelerimizle duygularımız, dürtülerimizle tepkilerimiz arasında bir köprü işlevi görür.

Bu çakra için uygun olan taşlar:


LAPİS  -  AQUAMARİN  -  AMAZONİT  -  MAVİ KALSİT  -  KRİSTAL KUVARS  -  SAFİR  -  TURKUAZ (FİRUZE)
6. CHAKRA - ÜÇÜNCÜ GÖZ CHAKRASI

6. Chakra, yüksek zihinsel güçlerimizin, entelektüel kapasitemizin, hafızamızın ve irademizin merkezidir.  Chakralar

6.Chakra;Burun köprüsünün bir parmak üstünde alnın ortasındadır.
Renk: Lacivert, ayrıca sarı veya menekşe.
Temel ilke: Oluş bilgisi.
Bedendeki İlgili Bölgeler: Yüz, gözler, kulaklar, burun, sinüsler, beyincik, merkezi sinir sistemi.
İlgili salgı bezleri: Hipofiz.

6.Chakra'nın Amacı ve İşlevi:

Oluşun bilinçli algılanışı altıncı chakra yoluyla meydana gelir. Yüksek zihinsel güçlerimizin, entelektüel kapasitemizin, hafızamızın ve irademizin merkezidir.
Fizik düzlemde, merkezi sinir sisteminin yönetim merkezidir. Üçüncü göz, bilince ulaşmanın mekânı olduğundan, burada maddeyi belirleyip, ayrıştırabilirsiniz.
Fiziksel düzeyde yeni gerçeklikler yaratabilir, eskileri çözebilirsiniz. Açık bir kalp chakrasıyla işbirliği içinde, yakın ve uzak mesafelere şifa dağıtan enerjiler gönderebilirsiniz.

Bu çakra için uygun olan taşlar:

AMETİST  - AZURİT  - FLORİT  -  KRİSTAL KUVARS  -  KRİZOKOL  -  LABRODORİT  -  MAVİ SAFİR  -  SODALİT

7. CHAKRA - TAÇ CHAKRA

Diğer Chakra enerjilerinin hepsinin kaynağı ve başlama noktasıdır. 7. Chakra açıldığında diğer altısında kalan tüm tıkanıklıklar çözülür. Chakralar

7.Chakra;Kafanın ortasında, en yüksek noktadadır. Yukarıya doğru açılır.
Renk: Mor, ayrıca beyaz ve altın renkleri.
Temel ilke: Saf ‘oluş’
Bedendeki İlgili Bölgeler: Asıl beyin
İlgili salgı bezleri: Epifiz. (Beynin arka ucunda, mercimek tanesi büyüklüğünde bir bezdir. )

7.Chakra'nın Amacı ve İşlevi:

Öteki Chakra enerjilerinin hepsinin kaynağı ve başlama noktasıdır. 7. Chakra açıldığında diğer altısında kalan tüm tıkanıklıklar çözülür ve enerjileri mümkün olan en yüksek frekanslarda titreşmeye başlar.


Bu çakra için uygun olan taşlar:
KRİSTAL KUVARS  -  AMETİST  -  BEYAZ TOPAZ