LUCIFER
LUSİFER’İN İSYANI (ŞEYTAN’IN ORTAYA ÇIKIŞI)


Tanrı insanı yaratmazdan çok önce melekleri yarattı. Adı Lusifer olan bir melek, zaman içerisinde, kendisine ait olmayan şeylere göz dikmeye başladı.

Çünkü Lusifer melekler arasında en güzel olanıydı ve en güçlü meleklerden biriydi. Kendi güzelliğinden dolayı gurura kapılan Lusifer, her şeyin yönetimini eline geçirmek istedi. Yani Tanrı gibi olmak, Tanrı gibi yönetmek, Tanrı gibi güç sahibi olmak istedi.

Sonra diğer meleklerden kendine yandaşlar buldu ve çok sayıda melek Lusifer’in tarafına geçerek Tanrı’ya karşı ayaklandılar ve Tanrı’yı tahtından atmak istediler.

Gökyüzünde müthiş çatışmalar oldu. Lusifer ve yandaşları olan kötü meleklerle Tanrı ve iyi melekler arasında büyük savaşlar yaşandı. Ama en güçlü olan, tabii ki Tanrı’dır ve bu savaşı Tanrı kazandı. Lusifer ile ona destek olan melekler Tanrı’ya karşı başlattıkları savaşı kaybettiler.

Bundan sonra Tanrı Lusifer’in adını değiştirerek ona‚ her iyiliğin düşmanı anlamında „Şeytan“ adını verdi. Onun yandaşları olan melekler de diğer meleklerden ayırılarak, onlara‚ „cinler“ ya da „kötü ruhlar“ denildi. Şeytanın bir diğer adı da İblistir. Şeytan bir tanedir, ana kötü ruhlar, cinler çokturlar.

Bir yerde savaş ve çatışma olursa orada hiçbir şey eskisi gibi olmaz, yani birçok şeyler değişir. Tanrı’nın çok güzel ve iyi olarak yarattığı dünya bu savaştan etkilenmiş, bunun sonucunda yeryüzü karanlığa bürünerek sularla dolmuştur.


Şeytanın neden olduğu bu kaos ve kargaşa ortamından sonra Tanrı her şeyi tekrar yerli yerine koymaya, düzeltmeye karar verdi.

Tanrı Şeytanın neden olduğu karanlık ortamı ve düzensizliği görünce harekete geçti. Çünkü Tanrı karanlığı ve düzensizliği sevmez. O Işığı sever ve güzellikleri sever. Bu nedenle Tanrı karanlığı alt etmek ve her şeye yeniden düzen vermek için şöyle dedi:


IŞIK OLSUN!!


Ezberleyeceğiniz Ayetler:

Bunun için Tanrı'ya bağımlı olun. İblis'e karşı direnin, o da sizden kaçacaktır. Tanrı'ya yaklaşın, O da size yaklaşacaktır.

Yakup 4:7-8a