Unutkanlık ve Zihin Kapalılığına Karşı Dualar

Unutkanlık ve Zihin Kapalılığına Karşı Dualar: 

*Derslerinde başarılı olmak isteyen kişi şu duayı sabah-akşam 7 kere okursa Allah'ın izniyle başarılı olur: ( Ve minellahi'l-iânetü ve'tevfiku ve bi yedihi ezimmetü't tahkiki.Allahümme ekrimnâ fehmen nebiyyüne ve hıfzal mürseline vel melâiketi'l mukarrabin. )

 *Zihni kapalı,çabuk unutan ve dersleri anlamakta zorluk çeken herhangi bir öğrenci,her sabah suya şu zikirlerden
 a) 150 kere ( Yâ Alim )
 b) 148 kere ( Yâ Muhsi )
 c) 786 kere Besmele
 d) 198 kere ( Yâ Allah, Yâ Hayy, Yâ Câmi, Yâ Kâfi )

 Bu saydığımız şıklardan birini okuyup 7, 11 veya 21 gün aç karnına içerse,hafızası kuvvetlenir,ezberleme kabiliyeti,öğrenme ve anlayış kabiliyeti artar.

 Etiketler: kere, allah, dualar, başarılı, karşı, unutkanlık, zihin, kapalılığına, besmele, kere , hayy